Basiscursus leren waarderen

Wilt u aan de slag met waarderen? Dan biedt deze basiscursus u de ideale start. In drie sessies leren we u de kneepjes van het vak. We reiken u praktische methodieken aan, en illustreren het verhaal met vele voorbeelden uit de praktijk. Na de reeks gaat u naar huis met een concreet plan van aanpak voor uw eigen waarderingstraject.

Programma

Sessie 1 | 8 mei 2020

De eerste sessie staat in het teken van waarderen op objectniveau. Al zoomen we wel eerst even uit. We starten namelijk met een stand van zaken over waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen. Samen bekijken we voor welke doeleinden waarderen kan worden ingezet, met het oog op een duurzame cultureel-erfgoedwerking. Vervolgens leren we stapsgewijs een object waarderen, aan de hand van enkele oefeningen, individueel en in groep. Ten slotte stellen we samen een waardenstelling op. 

Sessie 2 | 29 mei 2020

Deze sessie staat in het teken van waarderen op deelcollectieniveau. We stellen verschillende handleidingen en tools aan u voor en helpen u om de meest geschikte handleiding te kiezen.We bekijken hoe u een collectie kan opdelen in deelcollecties. We waarderen een deelcollectie op locatie in functie van de prioriteiten van de  preventieve conservering. 

Sessie 3 | 5 juni 2020

In deze sessie staan participatie en communicatie in een waardering centraal. We bepalen de stakeholders die we willen betrekken en onderzoeken in welke fase(s) we hen bij het proces willen betrekken. Verder passen we de communicatierichtlijnen toe over het eigen traject. We reflecteren over struikelblokken en hoe u die kan wegwerken of ontwijken. Aan de hand van scenario’s werken we een waardering uit met behulp van participatieve methodes. We eindigen met het bespreken van de basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject. 

Elke sessie start om 10.00 en eindigt om 16.00 uur.

Doelgroep: medewerkers van collectiebeherende organisaties die een waarderingstraject wensen op te starten.

Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om.  FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht.  Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers
Anne-Cathérine Olbrechts en Jürgen Vanhoutte
Prijs
120 euro
Deelnemers
Max. 15 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum
Contactpersoon
Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 82

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
‘Meerstemmigheid’, hoe doet u dat in de praktijk? Museum Detox is een Britse beweging die de koe bij de horens ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.