Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 6 | Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Vooraf: coronamaatregelen 

FARO volgt de COVID-19 richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op. Alle vormingen van FARO in onze lokalen in de Priemstraat vinden plaats in veilige omstandigheden. We nemen daartoe de nodige preventieve maatregelen. Als gevolg van deze maatregelen is het aantal deelnemers aan onze vormingen beperkt.

Als de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen noodgedwongen verstrengt, dan is het mogelijk dat FARO de vormingen annuleert. FARO zal in dat geval maximale inspanningen leveren om de vormingen digitaal te organiseren, bv. via een webinar. Er geldt dan een lager inschrijvingstarief. We brengen ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte. Als u liever niet deelneemt aan een webinar kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.

Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Over de vorming

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt zelfs onomwonden van een epidemie. In Vlaanderen leven naar schatting 122.000 personen met dementie. Het is een aandoening die op vele betrokkenen, direct of indirect, impact heeft. Daarom worden er in vele landen strategieën ontwikkeld. Zoals het Vlaams dementieplan van de Vlaamse Regering. Een van de aandachtspunten daarbij is het dementievriendelijker maken van de maatschappij en de leefomgeving van personen met dementie. Dit kan onder meer door het ontwikkelen van reminiscentietechnieken en -instrumenten die kunnen worden gebruikt bij de therapie van personen met dementie.

Ook de erfgoedsector kan helpen bij het creeëren van een dementievriendelijkere maatschappij. In het bijzonder lokale erfgoedactoren kunnen een enorme meerwaarde betekenen voor de reminiscentiewerking. Zij hebben immers de kennis over de lokale geschiedenis én het gedroomde materiaal in huis om een aanbod rond reminiscentie te ontwikkelen, speciaal op maat van mantelzorgers en personen met dementie. Deze lokale inbedding is zeer belangrijk bij het werken met personen met dementie. Zo kunnen lokale archieven, musea en erfgoedbibliotheken inclusieve activiteiten aanbieden, een dienstverlening op maat ontwikkelen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en hen zo uit hun sociaal isolement halen. Tegelijk helpen ze mee aan de bewustmaking van dementie en het creëren van een dementievriendelijke samenleving.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.
Doelgroep: medewerkers van cultureel-erfgoed én zorgorganisaties die een aanbod willen creëren voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject ‘Cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn 2020’. Dit modulair vormingstraject zoomt in op het inzetten van cultureel-erfgoedcollecties voor het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen en gemeenschappen.

Praktisch: 25 november 2020, 10.00 - 15.30 uur.

Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om.  FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht.  Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, Brussel.
Lesgevers
Bart De Nil en Herlinde Dely (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)
Prijs
50 euro, syllabus en lunch inbegrepen.
Deelnemers
Maximum 15 deelnemers. De cursus zal niet doorgaan bij minder dan 6 deelnemers.
Meer info

Inschrijven kan online via onderstaand formulier.

Contactpersoon
Adviseur participatie | welzijn
Sectorcoördinator archieven
T
02 213 10 87

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.