Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 5 | Verhaal om de hoek: hoe ontwikkelt u een outreachende werking?

Vooraf: coronamaatregelen 

FARO volgt de COVID-19 richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op. Alle vormingen van FARO in onze lokalen in de Priemstraat vinden plaats in veilige omstandigheden. We nemen daartoe de nodige preventieve maatregelen. Als gevolg van deze maatregelen is het aantal deelnemers aan onze vormingen beperkt.

Als de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen noodgedwongen verstrengt, dan is het mogelijk dat FARO de vormingen annuleert. FARO zal in dat geval maximale inspanningen leveren om de vormingen digitaal te organiseren, bv. via een webinar. Er geldt dan een lager inschrijvingstarief. We brengen ingeschreven deelnemers tijdig op de hoogte. Als u liever niet deelneemt aan een webinar kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren.

Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Over de vorming

Hoe ontwikkelt u een buurtwerking met erfgoedcollecties die tegemoet komt aan lokale noden en behoeften? We vertrekken van de directe binding die erfgoedorganisaties van oudsher hebben met hun lokale omgeving: ze bewaren het lokaal erfgoed én ze verzamelen de verhalen van de bewoners en de geschiedenis van gehuchten, wijken en buurten. Erfgoedcollecties zijn belangrijke assets die lokaal kunnen worden ingezet in het aanpakken van enkele maatschappelijke noden en behoeften zoals vereenzaming, dementie en armoede.

Samen met enkele stadsarchieven heeft FARO het programma Archief om de hoek opgezet, met als doel het ontwikkelen van laagdrempelige methodieken en tools waarmee archieven hun outreachende werking kunnen koppelen aan hun collectiebeleid en vrijwilligerswerk. We willen samen met deze archieven op zoek gaan naar de sleutels voor een duurzame outreachende werking die structureel in de archiefwerking is ingebed.

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u met archiefcollecties op basis van een asset based approach een buurtwerking kunt opzetten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan. We sluiten af met een overzicht van enkele bestaande sessiereeksen.

Doelgroep: medewerkers van cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties.

Deze vorming maakt deel uit van het vormingstraject ‘Cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn 2020’. Dit modulair vormingstraject zoomt in op het inzetten van cultureel-erfgoedcollecties voor het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen en gemeenschappen.
Geen voorkennis nodig.

Praktisch: dinsdag 24 november 2020, 10.00 - 15.30 uur.
 

Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om.  FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht.  Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, Brussel.
Lesgevers
Bart De Nil
Prijs
50 euro, syllabus en lunch inbegrepen.
Deelnemers
Maximum 15 deelnemers. De cursus zal niet doorgaan bij minder dan 6 deelnemers.
Meer info

Inschrijven kan online via onderstaand formulier.

Contactpersoon
Adviseur participatie | welzijn
Sectorcoördinator archieven
T
02 213 10 87

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...