20 jaar Cultuurmanagement: Congres Cultural governance

Naar aanleiding van 20 jaar Cultuurmanagement organiseert het Fonds Cultuurmanagement samen met deBuren en Cultuurloket een congres dat helemaal in het teken staat van cultural governance. Het congres dat gepland was dit voorjaar is omwille van de coronacrisis verplaatst naar een latere datum, met name op maandag 7 december 2020. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Op die dag willen de organisatoren graag met u en uw raad van bestuur in discussie gaan over de implementatie van de nieuwe Bestuurscode Cultuur die op 26 juni overhandigd wordt aan de minister van Cultuur Jan Jambon. Het overkoepelende thema van het congres is cultural governance en vertrouwen. 

In aanloop naar het congres werd in samenwerking met Cultuurloket en het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur deBuren het afgelopen jaar een traject doorlopen rond goed bestuur: zo werd in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van governance en heeft een Vlaams-Nederlandse expertengroep tussen januari en einde april een nieuwe versie van de leidraad Cultural Governance (2012) voorbereid. Daarop werd in een laatste fase uw feedback en input gevraagd via een online bevraging. 
 

Praktische info

Begindatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.