Ondernemen in de cultuursector: graag uw input!

De goudweger en zijn vrouw, Quinten Matsijs, 1514. CC0 via Wikimedia Commons

Cultuurloket wil duurzaam ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector stimuleren en ondersteunen. Maar om dat goed te doen, heeft Cultuurloket eerst uw hulp nodig.

Via een enquête wil Cultuurloket een zicht krijgen op de competenties, kennis en praktijken die vandaag aanwezig zijn in de sector. Met de resultaten van dit onderzoek wil men de dienstverlening verder verfijnen en beter laten aansluiten op uw noden.

Reeds heel wat mensen namen deel aan de enquête, dus laat ook uw stem horen en neem hier deel. Het invullen van de enquête neemt 15 minuten in beslag.

Afbeelding: De goudweger en zijn vrouw, Quinten Matsijs, 1514. CC0 via Wikimedia Commons

Roel Daenen