Jaarverslag VRT gepubliceerd

Publieksevenement van Klara (c) VRT

Vorige week publiceerde de VRT haar jaarverslag. Het is een interessant document over de werking en de impact van de openbare omroep. Met ook bijzondere aandacht voor de relatie met de cultuursector.

Zo lezen we op pagina 50: “De omroep overlegde in 2018 veelvuldig met de cultuursector. Dat gebeurde met grote cultuurhuizen, maar evenzeer met kleinere cultuurcentra en cultuurorganisaties. De VRT had op 21 maart en 21 november structureel overleg met een representatieve delegatie van de cultuursector (vertegenwoordigers van FARO, Cultuurconnect, Kunstenpunt, De Vooruit, hetpaleis, OKO, Forum voor Amateurkunsten, Publiq, Folio – Rekto:Verso, Herita, OCE / Museum Dr. Guislain, Museumoverleg, Socius en Flanders DC). Het overleg ging onder andere over jongeren & cultuur: enerzijds de manier waarop de VRT samen met de sector meer jongeren kan bereiken, en anderzijds initiatieven om jonge artiesten een forum te geven bij de omroep. Er werd afgesproken om in 2019 een netwerkmoment te organiseren met deze artiesten, op voorzet van de sector.

De VRT en haar cultuurpartners bevestigden het belang van het structurele cultuuroverleg met het oog op culturele participatie, cocreatie en een win-win-samenwerking. Zo werd er nagedacht over de mogelijkheid om gezamenlijke standpunten te bepalen in de aanloop naar de nieuwe Beheersovereenkomst 2021-2025. De diversiteit aan partijen, zowel bij de sector als bij de VRT, is verrijkend, maar bemoeilijkt soms het overleg. Daarom hadden de partners het gevoel dat er over de vorm, de frequentie en de finaliteit van het structurele cultuuroverleg dient te worden nagedacht. De sector en de VRT benadrukten ook de nood aan vaste aanspreekpunten. Daarnaast werden vertegenwoordigers van allerhande culturele organisaties (zoals Beaufort, Triënnale Brugge, Antwerpen Barok, Gone West, AfricaMuseum) uitgenodigd op het cultuuroverleg van de diverse cultuurredacties van de VRT.”

We herinneren u aan de lijst met nuttige (pers)contacten die we hier eerder publiceerden. En houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

U kunt het jaarverslag hier downloaden.


Foto: publiek tijdens een evenement van Klara (c) VRT

Roel Daenen