Museumpeil focust op samenwerking

Samenwerking. CC0 via Pixabay

Musea beseffen steeds vaker dat de sleutel tot succes in samenwerking ligt. Het Vlaams-Nederlandse museumtijdschrift Museumpeil omarmt het thema in het jongste nummer, met bijdragen van FARO-collega’s Hildegarde Van Genechten en Bart De Nil.

Waarom?

Waarom bewaren we erfgoed? Waarom maken we tentoonstellingen? Waarom doen we onderzoek? Op het eerste gezicht eenvoudige vragen, maar schijn bedriegt. Breng maar eens een bezoek aan de bibliotheek van FARO of vraag het aan Google om een indruk te krijgen van de duizenden teksten die er een antwoord op proberen te geven.

Maar ook in een overrompelende veelheid zitten rode draden. Een knalrode is alvast dat de nadruk de laatste decennia op ‘samenwerking’ is komen te liggen. De ‘maatschappelijke’ waarde van erfgoed wordt hoe langer, hoe belangrijker. Om die waarde te creëren móet je gewoonweg samenwerken. Anders lukt het niet. Dat heeft de museumsector in Vlaanderen alvast goed begrepen. In de Visienota ‘Volop inzetten op musea’ zette het Vlaams Museumoverleg dit in 2016 al goed in de verf.

Samenwerking over de grenzen

Collaboration. CC0 via Pixabay

Opvallend is dat het dan gaat om samenwerking tussen musea onderling, met gemeenschappen en andere stakeholders, maar óók met andere maatschappelijke domeinen. Denk maar aan partnerships met middenveldorganisaties, onderwijs, welzijn, maar ook met politiediensten of andere heel zichtbare maatschappelijke spelers.

Het jongste nummer (52) van Museumpeil – een tijdschrift dat zelf al een mooi voorbeeld van Vlaams-Nederlandse samenwerking is – zit vol inspirerende voorbeelden van museale samenwerkingsverbanden.

Museumpeil 52: samenwerking

Het Stedelijk Museum Breda richt zich de komende jaren sterk op de inwoners van Breda. Directeur Dingeman Kuilman legt uit dat het team er kiest voor een sterk afstotingsbeleid omdat de missie van het museum dus eerder op de omgang en betekenisgeving met de collecties ligt dan op het uitstallen van de stukken zelf. Museum Pakhuis in Ermelo licht toe hoe het museum samenwerkt met een lokale theatergroep om de participatie en het draagvlak te vergroten.

Verder staat het tijdschrift deze keer boordevol bijdragen uit Vlaanderen. Sigrid Bosmans en Willy Thomas van respectievelijk het Mechelse Museum Hof van Busleyden en de theatergroep Arsenaal/Lazarus vertellen over hun intensieve samenwerking in het project De grond der dingen. Nog uit Mechelen komen Ellen Van den Broeck en Christophe Busch aan bod, die vanuit hun functies als politiecommissaris en museumdirecteur over het museumproject Politie en mensenrechten uitleg geven. Of Christine Van Mulders, die het Artists in Residence programma van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten toelicht.

Hildegarde Van Genechten van FARO heeft een gesprek met Hilde Marichal van de Gezinsbond over het project Krokuskriebels. Al enkele jaren slaagt dit project erin om gezinnen met kleine kinderen tijdens de krokusvakantie naar musea te trekken. Onder het motto ‘Jong geleerd, oud gedaan’, komen kinderen vaak voor de eerste keer op een positieve manier in aanraking met erfgoed.

Bart De Nil licht toe hoe FARO al enkele jaren samen met erfgoedorganisaties een aanbod ontwikkelt voor mensen met een zorgvraag zoals dementie. Belangrijk daarbij is dat het niet blijft bij de deelname aan een eenmalige workshop maar dat er op lange termijn wordt gewerkt. Enkel op die manier kunnen deze projecten een (diepe) indruk op de deelnemers nalaten.

In faro | tijdschrift over cultureel erfgoed en op de blogs van de medewerkers worden een groot aantal projecten ook al toegelicht, maar Museumpeil zorgt dus voor een bredere verspreiding in het Nederlandstalige gebied. Bestel het jongste nummer dus maar snel, of raadpleeg het in de FARO-bibliotheek!

Smartphone. CC0 via Pixabay

Samenwerking: we zijn er nog niet

Tot slot, als u – kritische lezer die u bent – opmerkt dat we ‘intussen wel weten dat samenwerking belangrijk is’, geef ik u gelijk. Maar als u eerlijk bent, weet u ook dat ‘samenwerking’ nog al te vaak een mooi idee op papier is, en dat het in de praktijk vaak neerkomt op eenmalige, losse projecten, zonder vervolg. We zijn er dus nog niet …

Foto's: CC0 via Pixabay 

Olga Van Oost