Immaterieel erfgoed: beleid en praktijk in China vandaag

Scène uit Peking Opera, smartneddy via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Op donderdag 4 oktober 2018 organiseert VUB UNESCO leerstoel voor kritische erfgoedstudies en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, in samenwerking met FARO, maar liefst drie lezingen over erfgoed in China. Speciale aandacht gaat naar immaterieel erfgoed, een speerpunt in het erfgoedbeleid in China vandaag. De lezingen worden gebracht door drie Chinese toponderzoekers.

De drie lezingen staan op zichzelf en kunnen dus afzonderlijk worden bijgewoond, maar als geheel geven ze een interessante blik op hedendaags erfgoedbeleid in een beslist interessante context. Ze vinden plaats in het Engels.

Programma

De lezingen vinden plaats tussen 11.00 en 13.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur.

  • Intangible Cultural Heritage Safeguarding: Experience and Practice of China: professor dr. Deming An (Beijing, Chinese Academie voor Sociale wetenschappen)
  • The Historical Journey of Indigenous ICH Protection in China: An Ethnographic Study on Nüwa Belief in She County in the Past 400 Years: professor dr. Lihui Yang (Beijing,  Beijing Normal University)
  • National Strategies and Local Cultural Practices: A Critical Perspective on safeguarding traditional handicrafts in China: professor dr. Lulu Tang Title (Beijing, Beijing Foreign Studies University)

Organisatie: VUB UNESCO leerstoel voor kritische erfgoedstudies en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed, in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Dit evenement maakt ook deel uit van een lopend project van het Confucius Instituut, Vrije Universiteit Brussel.

De lezingen zijn gratis en vinden plaats aan de VUB, Pleinlaan 2, 1040 Brussel, lokaal D.3.04 (11.00-13.00 uur) en lokaal  D.2.23 (14.00-17.00 uur).

Inschrijven: aanmelden bij Marc.ml.jacobs@vub.be en info@faro.be wordt geapprecieerd.

Foto: Scène uit Peking Opera, smartneddy via Wikimedia CommonsCC BY-SA 3.0

Marc Jacobs