Verlenging kandidaatstelling VCOE

Poortgebouw Abdij Herkenrode. Paul Hermans via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Het mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE) loopt eind 2018 af. Met het oog op de vernieuwing van het mandaat van de commissie verscheen op 20 augustus 2018 in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaatstelling.

Deze oproep tot kandidaatstelling wordt nu verlengd. Gelet op de decretale bepaling dat ten hoogste twee derde van de commissieleden van hetzelfde geslacht is en in functie van de diversiteit inzake kennis over de verschillende disciplines van onroerend erfgoed, wordt specifiek aandacht gevraagd voor vrouwelijke kandidaten en kandidaten met expertise inzake archeologie.

Kandidaat-leden kunnen tot en met maandag 5 november 2018 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae opsturen naar het secretariaat van SARO (via saro@vlaanderen.be of per post naar SARO, Havenlaan 88, bus 23, 1000 Brussel). Gelieve in de motivatiebrief kort uw visie op de rol en de werking van de VCOE toe te lichten.

Foto: Poortgebouw Abdij Herkenrode. Paul Hermans via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Faro