Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse lanceert nieuwe oproep

Foto: klimkin via Pixabay

Broedt u op een idee dat jongeren tussen 12 en 18 jaar ertoe kan aanzetten om artistiek of historisch belangrijke plaatsen in België te bezoeken? Of dat hen actief laat deelnemen door hen mee een project te laten bedenken dat andere jongeren naar musea kan leiden? Dan is deze wedstrijd mogelijk iets voor u.

Het Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse sensibiliseert jongeren van 12 tot 18 jaar voor kunst en geschiedenis. Het wil die jongeren er eveneens toe aanzetten alle musea met artistieke en historische collecties in België te bezoeken. Het Fonds organiseert daartoe een jaarlijkse wedstrijd. De jongeren zijn bovendien vertegenwoordigd in de jury die de ingediende dossiers beoordeeld.
 
Het project kan elke vorm aannemen en binnen of buiten de schoolcontext worden uitgewerkt. Zo kunnen dossiers ingediend worden door o.a.:

  • scholen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen;
  • iedereen die voor de technische realisatie kan zorgen;
  • elke culturele operator.

Het eindproduct van het project moet op een of andere manier voor de museumsector bindend zijn en een aanmoediging zijn voor een bezoek aan een museum/musea door andere jongeren dan de initiatiefnemers zelf en hun naaste omgeving. Het Fonds ondersteunt het/de gekozen project(en) met een financiële ondersteuning van maximum 10.000 euro.
 
Meer informatie kunt u raadplegen via de website van de Koning Boudewijnstichting
 
Deadline voor het indienen van kandidaturen is 12 maart 2020.

Foto: klimkin via Pixabay

Faro