Vlaamse Kunstcollectie lanceert Arthub Flanders

Dorpsgezicht met bruiloftsdans in de open lucht, Pieter Brueghel (de Jonge), MSK Gent. Foto: Lukas - Art in Flanders vzw, www.lukasweb.be

Arthub Flanders verzamelt beschrijvingen over kunst- en erfgoedobjecten opgesteld en beheerd door de Vlaamse musea voor schone en hedendaagse kunsten. Arthub Flanders publiceert deze beschrijvingen in open formaten en onder een open licentie zodat iedereen ze kan hergebruiken in eigen toepassingen. Op dit ogenblik kan u zo'n  15.627 objectbeschrijvingen verkennen en uitgebreid doorzoeken via een aantal handige filters.

De website is beschikbaar in het Nederlands en het Engels en mikt op een brede gemeenschap van museale medewerkers, onderzoekers, ontwikkelaars, (kunst)historici, onderwijs, creatieve industrieën en vele anderen. 

De kunst- en erfgoedobjecten zijn afkomstig uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten AntwerpenMuseum voor Schone Kunsten GentGroeningemuseum BruggeM - Museum Leuven en Mu.ZEE Oostende.

Open data & open source

Alle gepubliceerde informatie wordt ter beschikking gesteld als open data. De website hanteert open formaten en open licenties om de drempel tot hergebruik van gegevens zo laag mogelijk te leggen. Arthub Flanders wil ook een voorbeeld zijn in het gebruik van open source, de website is ontwikkeld met open source software.

Gelaagd licentiemodel

Om metadata en afbeeldingen te verspreiden onder de voorwaarden die vastgesteld zijn door het Creative Commons licensing framework, werkt de Vlaamse Kunstcollectie nauw samen met haar museale partners. De richtlijnen die het proces van het vrijgeven van data, metadata en afbeeldingen voor publicatie onder deze voorwaarden regelen, zijn vastgelegd in een beslissingsmatrix: een Gelaagd Licentiemodel. Via het platform kan u geen afbeeldingen van de objecten downloaden. Voor de meeste afbeeldingen moet u de catalogus van Lukas, art in Flanders zelf doorzoeken, er is geen rechtstreekse link voorzien. Via een educatieve download kan u de meeste beelden één voor één downloaden bij Lukas. Na registratie ontvangt u het beeld onmiddellijk via e-mail, samen met de copyrightvermelding.

Afbeelding: Dorpsgezicht met bruiloftsdans in de open lucht, Pieter Brueghel (de Jonge), MSK Gent. Foto: Lukas - Art in Flanders vzw, www.lukasweb.be

Bram Wiercx