Impact meten en evalueren met UCL parapluutjes

Samen met verschillende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector zette FARO de afgelopen maanden enkele langetermijntrajecten op waarbij we ons focussen op het inzetten van erfgoedcollecties om het welzijn en de gezondheid van mensen te verbeteren én op het meten en evalueren van de gerealiseerde impact. Een van onze doelstellingen is om methodieken en instrumenten voor op bewijs gebaseerde (evidence based) interventies met cultureel erfgoed voor gezondheid en welzijn te ontwikkelen en te verspreiden.

Want voor alle duidelijkheid: ik geloof in de helende kracht van cultuur in haar breedste betekenis. Maar dan wel een helen dat op wetenschappelijk bewijs is gebaseerd, en daar wringt vaak het schoentje. Want hoe sympathiek en ‘verheffend’ enthousiaste getuigenissen over de weldaden van kunst en erfgoed op de mentale en fysieke gezondheid van mensen ook mogen zijn, ze vormen onvoldoende bewijs. Het komt erop aan om, door middel van meten en evalueren, te onderzoeken wat de kleine en subtiele impact is van interventies met cultureel erfgoed op het welzijn en gezondheid van mensen én gemeenschappen. Die impact meten en evalueren kan aantonen wat werkt en vooral wat niet werkt.

UCL Museum Wellbeing Measures Toolkit

Afhankelijk van de doelgroep en doelstellingen kunt u kiezen uit tientallen meetinstrumenten en methodieken. Voor onze trajecten zullen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes combineren. Een van de meer bekendere meetinstrumenten die we zullen inzetten tijdens de piloottrajecten Ingemaakt erfgoed, Kleine documenten, grote verhalen en Op verhaal komen met kloosterspullen is de UCL Museum Wellbeing Measures Toolkit. Het meest in het oog springend zijn de gekleurde parapluutjes waarop deelnemers aan het begin en aan het einde van een sessie aanduiden wat hun houding is ten opzichte van een specifiek gevoel.

Voor het verzamelen van de data vertaalden we de generieke parapluutjes voor positieve en voor negatieve gevoelens naar het Nederlands. Naarmate de trajecten vorderen, hopen we ook de andere parapluutjes en vragenlijsten te vertalen.

Bart De Nil