Cultureel erfgoed helpt mensen bij hun herstelproces

Sfeerbeeld workshop Letterenhuis © Simon Bequoye, Iedereen Leest

Op 10 oktober is het Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid. Nog meer dan anders wordt vandaag wereldwijd aandacht gevraagd voor voorlichting, bewustmaking en belangenbehartiging. En dat is nodig, want jammer genoeg kleeft er nog steeds een groot sociaal stigma aan geestelijke gezondheidsproblemen. Aanvullend op deze Werelddag organiseerde Vlaanderen tussen 1 en 10 oktober een tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Het motto: Samen Veerkrachtig.

Kan cultureel erfgoed helpen om het stigma van psychische kwetsbaarheid te doorbreken? Ja hoor. FARO bewijst dat sinds 2015 met de reeks piloottrajecten rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. Daarin focussen we ons op hoe collecties uit musea, archieven en erfgoedbibliotheken kunnen ingezet worden om het geestelijk welzijn van mensen te verbeteren. Bovendien leggen we extra nadruk op het meten en evalueren van de gerealiseerde impact.

Herstelgericht werken

Daags voor de Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid organiseerde FARO samen met Iedereen Leest in het Letterenhuis een workshop voor de begeleiders van de piloottrajecten die we in Antwerpen hebben opgezet. In Antwerpen kunnen cliënten van de HerstelAcademie SaRA dit en volgend jaar immers terecht in het Letterenhuis, ADVN en Museum Plantin-Moretus voor sessies met cultureel erfgoed.

Medewerkers van deze erfgoedinstellingen en personen die een opleiding tot ervaringsdeskundige volgen bij de Herstelacademie kregen van Tom Vansteenkiste een inzicht in het herstelgericht werken. Daarna gingen ze met Bart De Nil aan de slag rond digitaal vertellen in een herstelcontext.

Met deze formule willen we niet alleen de begeleiders ondersteunen met kennis en methodieken, maar brengen we de erfgoedmedewerkers ook in contact met ervaringsdeskundigen. Het is immers de bedoeling dat ervaringsdeskundigen de sessies meevolgen en inzichten aanleveren die de erfgoedinstellingen helpen bij het verder ontwikkelen van dit aanbod.

Foto: Sfeerbeeld workshop Letterenhuis © Simon Bequoye, Iedereen Leest

Bart De Nil