Archief om de hoek in Turnhout en Aalst

inwoners van het Merodecenter in Turnhout op stap © FARO

Met het programma Archief om de hoek wil FARO de komende jaren expertise opbouwen en tools ontwikkelen om ondersteuning te bieden aan archieven die een outreachende buurtwerking willen opzetten. Zoals u in een eerdere blog kon lezen is het programma opgebouwd rond een aantal langlopende piloottrajecten in drie centrumsteden. Ondertussen zijn we in Turnhout en Aalst volop in actie geschoten.

Buurten in ’t Geburt

Om de sociale cohesie in en om de Turnhoutse De Merodelei te verbeteren, is er buurthuis 't Geburt. Gesitueerd aan de ingang van het Merodecenter fungeert het buurthuis met spelotheek als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. Op de drukke verbindingsas tussen het centrum en het station van Turnhout kunnen ze er terecht voor een gezellige koffieklets of tal van andere activiteiten.

Op het ritme van deze steeds weerkerende buurtmomenten organiseert het stadsarchief specifieke activiteiten die worden gevoed door verhalen in en rond de De Merodelei. Alles begon met een reeks koffietafelgesprekken waarbij de aanwezigen oude foto’s en filmpjes uit Turnhout voorgeschoteld kregen. Door de herkenbaarheid van de oude beelden begonnen ze honderduit te vertellen over wat ze zich nog herinnerden over plaatsen, mensen en gebeurtenissen uit hun jeugd. Tijdens de daaropvolgende activiteit gingen ze in groep op stap in hun buurt om er oude foto's te lokaliseren en nieuwe foto’s van die locaties te nemen. Het resultaat werd vervolgens gedeeld op de Facebookpagina van de buurt. Bedoeling is om uiteindelijk te komen tot een kaart met een caleidoscopisch overzicht van verhalen die leven in en rond de De Merodelei.

In Turnhout wordt zo stapsgewijs een werking opgebouwd waarbij buurtbewoners niet blijven steken in hun eigen verhalen maar ook op zoek gaan naar nieuwe verhalen over hun buurt.

Foto: inwoners van het Merodecenter in Turnhout op stap © FARO

Aalst Rechteroever

Denkoefening in Aalst © FARO

Wie Aalst met de trein doorkruist ziet meteen dat de stad, net zoals veel andere steden, in twee wordt gesplitst door een waterweg. Aan de achterkant van het station, over het water, ligt de wijk Rechteroever. Deze 19e-eeuwse arbeiderswijk onderscheidt zich van de stad door haar industriële geschiedenis, haar gebouwen en haar aantrekkingskracht voor heel wat nieuwkomers.

Door die eigenheid omvat Rechteroever een zeer groot gebied dat geconfronteerd wordt met heel wat grootstedelijke uitdagingen. Anders dan in Turnhout, waar vanuit een klein buurthuis stapsgewijs wordt gewerkt, werd daarom in Aalst gekozen voor een andere strategie. Samen met alle partners, gaande van de wijkmanager, het stadsarchief, de erfgoedcel tot jeugdorganisaties die actief zijn in de buurt, werd er een denkoefening gehouden op basis van de veranderingstheorie. Die gaat ervan uit dat je start met een grote visie en dan terugdenkt naar mogelijke uitkomsten en acties die nodig zijn om die uitkomsten te realiseren. De 'grote visie' waarover sprake is het versterken van de sociale cohesie op Rechteroever. De geformuleerde mogelijke uitkomsten en acties worden de komende weken in een tijdspad gegoten waarbij er concrete en vooral aantoonbare resultaten worden afgesproken. 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden in Turnhout en Aalst? Hou dan zeker onze blog en nieuwsbrief in de gaten!

Foto: denkoefening in Aalst © FARO

Bart De Nil