Studiedag gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed | Laatste oproep

(c) Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Fotografie Stefan Tavernier

Op 26 maart organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en FARO een studiedag over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen. U kunt nog inschrijven tot en met 18 maart. 

Wat voorafging

In 2015 vond de studiedag Niet al goud wat blinkt. Waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties plaats in het Erfgoedcentrum LAMOT in Mechelen. Deze studiedag was het startpunt van een intensief leertraject over waarderen in Vlaanderen. In 2016 startte FARO met een werkgroep waarderen, inventariseerde de kennis, de noden en de behoeften in de erfgoedsector, schreef basisnormen rond het kwaliteitsvol waarderen uit en stelde een toolbox op om geïnteresseerden op weg te helpen met nuttige info en tips. Daarnaast lanceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen. Zesentwintig organisaties kregen hierbij de kans om met extra middelen bijzondere waarderingstrajecten te realiseren en hierbij praktijkervaring op te bouwen die de erfgoedsector verder helpt.

Tijd voor een balans

Drie jaar later is het tijd om terug te blikken en een stand van zaken voor te stellen over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen. Op 26 maart brengen we de erfgoedsector samen in Brussel met een dagvullend programma over deze thematiek. Eerst worden de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van waarderen voorgesteld. Keynotespreker is Caroline Reed, erfgoedconsulente in Groot-Brittannië en ontwerper van de waarderingsmethode Reviewing Significance 3.0. Deze methode vertrekt van het Australische model Significance 2.0. Bottom-up ontwikkelde Caroline Reed met een aantal musea en archieven in het Verenigd Koninkrijk een methode om een waardering te koppelen aan de praktijk van collectiebeheer. De tool wordt momenteel door Expertisecentrum Histories aangepast voor het waarderen van materieel en immaterieel cultureel erfgoed, aan de hand van een casestudy over het integraal en participatief waarderen van schutterserfgoed.

De pilootprojecten delen hun ervaringen met een aantal inspirerende lezingen, een film en projectposters. Een voorsmaakje van de film krijgt u in onderstaande trailer.
We sluiten de studiedag af met een aantal debatten, waarbij de deelnemers enkele essentiële vraagstukken over het waarderen bespreken en advies bezorgen aan het beleid. 

Praktisch

26 maart 2019, 9.30 - 17.00 uur, Herman Teirlinckgebouw, Brussel. Een volledig overzicht van het programma vindt u via de FARO-kalender, waar u zich ook kan inschrijven. Deelname is gratis. 

Blijf op de hoogte via deze website of via de Twitter-accounts van FARO en van het Departement CJM. Hashtag: #erfgoedwaarderen

Foto: (c) Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Fotografie Stefan Tavernier

Anne-Cathérine Olbrechts