Lancering DICE, databank voor incidenten aan cultureel erfgoed

Dobbelstenen. skeeze via Pixabay.

Dagelijks zijn er in onze erfgoedinstellingen tal van ‘incidenten’ met objecten; denk maar aan waterschade, schade door insecten en knaagdieren, vandalisme, kleine ongelukjes, enz. Elk incident is er een te veel. Bovendien kan elk incident leiden tot onherstelbare schade of zelfs verlies. Om dat te voorkomen, is het belangrijk om te weten welke incidenten er voorkomen, hoe en wanneer ze gebeuren. Want een beter inzicht laat toe om gericht te handelen. En DICE is daartoe de eerste stap.

Incidenten registreren en analyseren

Vanaf februari 2020 biedt FARO het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen een nieuw werkinstrument aan: DICE, de afkorting van Databank Incidenten Cultureel Erfgoed. DICE is een gebruiksvriendelijk instrument waarmee u op een uniforme manier alle ‘incidenten’ aan of met het erfgoed bij collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties registreert. 

DICE biedt u als erfgoedbeheerder in de eerste plaats een databank aan waarin u alle incidenten, gevaarlijke situaties en calamiteiten in uw organisatie makkelijk en efficiënt in kaart brengt. Bovendien kunt u de ingevoerde gegevens analyseren en gebruiken waar nodig om bij te sturen. Met andere woorden: dankzij DICE kunt u veel gerichter prioriteiten stellen én concrete maatregelen treffen om de preventieve conservering in uw instelling te optimaliseren. 

DICE wordt al een jaar achter de schermen uitgetest, samen met de partners, de Stedelijke Musea Brugge en de Museumstichting Antwerpen. Op het lanceringsmoment op 3 februari lichten we de werking van de databank toe en verneemt u de bevindingen. Daarnaast belichten we ook het belang van incidentenregistratie. Een niet te missen afspraak dus! Schrijf u in via deze link.

Meer lezen: Anne-Cathérine Olbrechts, 'Vlaanderen klaarstomen voor een calamiteit' in: faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 12(2019)4.

Download de folder.

Foto: Dobbelstenen. skeeze via Pixabay.

Anne-Cathérine Olbrechts