Door interlevensbeschouwelijke ontmoetingen leren verschillende culturen en gemeenschappen elkaars erfgoed en tradities beter kennen. Met de formule van dialooggidsen ontwikkelt PARCUM een formule om gidsen en publiek met elkaar in interactie te laten gaan.
In 1970 trok een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op. Samen luidden ze de tweede feministische golf in. Een nieuw project roept nu op om het erfgoed van deze emancipatiestrijd te registreren.
Hoe gaan we om met onevenwichtige machtsverhoudingen? En is de demografische superdiversiteit al een normaliteit in erfgoedinstellingen? Discussieer met ons mee en bepaal mee wat er de komende maanden op de erfgoedagenda komt over 'conflict en meerstemmigheid'.
In vele museale collecties zijn nog steeds menselijke overblijfselen te vinden die er terechtkwamen tijdens de koloniale periodes. De roep om teruggave klinkt sterker. Een studiedag brengt specialisten samen.
Hoe reageert u wanneer uw organisatie onder vuur ligt, er een emotioneel geladen discussie ontstaat tijdens een evenement, of gevoelige onderwerpen ter sprake komen? De vorming 'Polariseren doorbreken' biedt houvast.
Zonder het zo te benoemen, gebruiken reeds veel cultuurbemiddelaars op mindfulness geïnspireerde technieken. Voor wie de mogelijkheden goed wil doorgronden is er nu een verdiepende cursus. Wees echter op tijd, want een basiservaring is vereist.
Hoe kan samenwerking tussen Vlaanderen en Marokko in de cultuursector worden gestimuleerd? Dat is het uitgangspunt van een officieel bezoek van minister Gatz aan zijn Marokkaanse collega's, met in zijn zog een culturele delegatie.
Deze week start in Mechelen Contour 9, een organisatie van kunstencentrum nona. Het eerste van drie weekends focust op het verleden van België, en hoe dat de kiem in zich draagt voor onze tijd.
Mindfulness helpt om rust en kalmte te vinden en brengt museumbezoekers op een trage en intense manier in contact met erfgoed- en kunstcollecties. Een nieuwe vorming verkent de vele mogelijkheden van mindfulness in het museum.
In 2019 verbreedt FARO de erfgoedhorizon met thema's als conflict, meerstemmigheid, polariseren en dekolonisatie. Wat begrijpen we hieronder? En wat kan het betekenen voor cultureel-erfgoedinstellingen? Kom het te weten op een van onze ontmoetingen.
In oktober 2019 organiseert het Red Star Line Museum een internationale conferentie over migratieherinneringen en de relatie tussen erfgoed, herinnering en migratie. Het museum is momenteel op zoek naar bijdragen. Doet u mee?
Stilaan komt het eindejaar in zicht. Tijd dus om goede voornemens te maken en in de praktijk te brengen. Meerstemmigheid in het cultureel erfgoed is daar mogelijk één van. Inspiratie daarvoor vindt u nu al op verschillende plaatsen.