De Canadese wiskundige Henry Crapo schenkt ‘De bekoring van Sint-Antonius’ van James Ensor aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Het is een uitzonderlijke aanwinst voor de wereldvermaarde Ensorcollectie van het museum.
De VGC lanceert een projectoproep over ambachten. Tot 15 april 2019 kan u als vakman, vakvrouw of als vereniging een subsidie aanvragen voor een project waarin u mensen laat kennismaken met de passie voor uw ambacht.
Door middel van interactie met kunst en cultureel erfgoed bevordert Museum Dr. Guislain het psychisch welzijn van bewoners uit de Bloemekeswijk in Gent.
Wie een subsidieaanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant opmaakt, maakt ook een omgevingsanalyse en een denkoefening aangaande externe trends. Met deze brochure reikt FARO u inhoudelijke én methodologische inspiratie aan om van deze trendoefening een succes te maken.
Een van de meest geraffineerde getuigenissen van de Antwerpse 16e-eeuwse keramiek kreeg een integrale en duurzame behandeling, met respect voor de historische gelaagdheid van het tableau.
Hoe gaan we om met onevenwichtige machtsverhoudingen? En is de demografische superdiversiteit al een normaliteit in erfgoedinstellingen? Discussieer met ons mee en bepaal mee wat er de komende maanden op de erfgoedagenda komt over 'conflict en meerstemmigheid'.
Van 23 februari tot 3 maart 2019 is het opnieuw de Week van de Vrijwilliger. Een mooie gelegenheid om alle erfgoedvrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Want ook voor de cultureel-erfgoedsector zijn vrijwilligers levensbelangrijk.
Liefst 4.300 nieuwe foto’s van erfgoed in al zijn vormen werden de voorbije maanden op Wikipedia opgeladen, in het kader van de fotowedstrijd Wiki Loves Heritage. Een duidelijk signaal van grote betrokkenheid en passie voor het Vlaamse erfgoed.
Tuinieren beleeft een revival, ook in de zorg en het welzijnswerk. Want net omdat bij tuintherapie de sociale interactie centraal staat, is het uitermate geschikt voor het aanpakken van eenzaamheid en het verbeteren van de sociale cohesie.
Imec lanceerde opnieuw de Digimeter, de jaarlijkse ondervraging van Vlamingen over hun mediagebruik. Het resultaat: erg relevante cijfers voor uw communicatiewerk.
Begin januari ging het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur van start. De organisatie vindt haar oorsprong in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking en zal de ontwikkeling van het lokale en bovenlokale culturele veld stimuleren.
Onbekend maakt onbemind, zoveel is zeker. Maar hoe maak je je schatten bekend? Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) in Limburg lanceerde begin deze maand een nieuw, zesmaandelijks tijdschrift met de welluidende titel ‘LEF – Durven met Limburgs Erfgoed’.