Bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging in uw museum? Of bent u betrokken bij het opmaken of updaten van het calamiteitenplan? Dan mag u deze studiedag op 25 juni in Brussel beslist niet missen.
De Europese Commissie heeft een nieuwe cross-sectorale oproep gepubliceerd: 'Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content (EACEA 06-2019)' met als deadline 20 juni 2019.
Gisteren opende het tweejarig strip- en spelproject Rock Paper Pencil FABLAB 2300 in het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout. Dat is een gespecialiseerd maakatelier voor strip- en spelmakers.
Dankzij een grootschalige inventarisatie en digitalisering zijn alle erfgoedcollecties van NMBS voortaan online toegankelijk op trainworld.be, de website van het treinmuseum van NMBS.
Op 23 mei onderzoeken we samen met Simone Stoltz, docent Informatie en Media aan de Reinwardt Academie, welke kennis en kunde nú belangrijk is in de erfgoedsector.
In de Sint-Pieterskerk in Leuven kunt u van begin mei tot eind juli de restauratie van 'De Marteling van de Heilige Erasmus' live meemaken.
Wilt u dit voorjaar een basiscursus waarderen volgen? Dan kunt u zich inschrijven voor de basiscursus van mei. Er zijn nog plaatsen vrij.
Op 1 februari 2019 nam de minister van Cultuur de principiële beslissing om het museumconsulentschap en het consulentschap behoud en beheer, met de daaraan verbonden mensen en middelen, vanaf 1 juli 2019 over te dragen aan FARO vzw.
Het volgende Groot Onderhoud, op dinsdag 26 november 2019, is volledig gewijd aan ‘Conflict en meerstemmigheid’. Zet de datum alvast in uw agenda!
Op zondag 17 november is het opnieuw Kunstendag voor Kinderen. Wil uw organisatie er ook dit jaar graag bij zijn? Schrijf u dan nu in!
Op donderdag 17 oktober 2019 organiseert YOUCA vzw (voordien Zuiddag) voor de veertiende keer de YOUCA Action Day.
2018 was het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Om die positieve boodschap verder te blijven uitdragen, roept de Europese Commissie experten op om hun kennis en ervaring te blijven delen in een platform voor advies en informatie over erfgoedbeleid.