Waarvoor kan u bij ons terecht?

FARO probeert  zo goed als al uw vragen over cultureel erfgoed te beantwoorden. Voor vragen of verzoeken die we zelf niet onmiddellijk kunnen beantwoorden, zoeken we binnen ons netwerk naar een gepaste oplossing.

Advies
Of het nu gaat over advies, het opzetten van begeleidingstrajecten, strategische of ad-hocvragen over pakweg het Cultureel-erfgoeddecreet, collectiemanagement, Erfgoeddag, publiekswerking, cultureel ondernemerschap of over behoud en beheer …  We zoeken het voor u uit en proberen een oplossing op maat te formuleren. Helemaal gratis in de meeste gevallen, en zo snel mogelijk. Wanneer de vraag of problematiek dat vereisen komen we graag ter plekke om kennis te maken. We steunen ons voor onze advies- en begeleidingsopdrachten op een interne gedragscode.

Vormingen
FARO organiseert een waaier aan opleidingen en vormingsmomenten om tegemoet te komen aan de noden van het cultureel-erfgoedveld. U vindt de vormingskalender hier.  Zo willen we de competenties binnen de sector aanscherpen en verder consolideren.

Informatie
Centraal in de werking van FARO staat onze rol als informatieknooppunt. Op onze website vindt u zowel actuele berichten over relevante binnen- en buitenlandse onderwerpen, expertisegerichte informatie zoals thematische dossiers, informatie over het cultureel-erfgoedveld zelf, tot en met een evenementenkalender over publieksgerichte activiteiten. We verspreiden ook een elektronische nieuwsbrief en geven het tijdschrift  faro | tijdschrift over cultureel erfgoed uit.

Wie doet wat bij FARO?
Op de contactpagina vindt u een voorstelling van onze medewerkers zodat u weet wie het aanspreekpunt is voor welke terreinen en thema’s.

Voor wie precies?
FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel. Als dienstverlenende organisatie vervullen we een intermediaire rol tussen de Vlaamse overheid en het cultureel-erfgoedveld. Zoals omschreven in het Cultureel-erfgoeddecreet is ons hoofddoel om cultureel-erfgoedorganisaties, openbare besturen en andere beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de verdere ontwikkeling van het veld te stimuleren. Met andere woorden: we zijn er voor u, om als betrouwbaar baken en partner, samen met u de continuïteit in het veld mee te verzekeren. Lees meer over onze werking in ons Beleidsplan 2012-2016.