Aanspreekpunten sector

Veldintermediairs zijn stafmedewerkers die bij FARO het eerste(lijns) aanspreekpunt zijn voor een bepaalde sector of doelgroep in het veld. Zij worden betrokken bij elk initiatief dat relevant is voor hen. Overzicht van de veldintermediairs:


Contactgegevens vindt u op de medewerkerspagina.