Lokaal cultureel-erfgoedbeleid

Reuzenoptocht (c) FARO, Bart Van der MoerenCultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen een cultureel-erfgoedconvenant aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. Met deze convenants wil de Vlaamse Gemeenschap de betrokken lokale besturen stimuleren om verder werk te maken van hun cultureel-erfgoedbeleid. Hiervoor krijgen deze besturen extra middelen, die zij moeten aanwenden voor extra personeel dat in een cultureel-erfgoedcel wordt ondergebracht. Zo’n cultureel-erfgoedcel is de dienst die, samen met de betrokken lokale besturen, de afspraken uit het convenant moet realiseren.

Met het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet (2012) zijn een aantal spelregels veranderd wat de aanvraag van een cultureel-erfgoedconvenant betreft. Raadpleeg de website van het Departement CJSM, afdeling cultureel erfgoed voor meer informatie.

FARO geeft ook begeleiding en advies aan lokale besturen die interesse hebben in een convenant of een aanvraag voor een convenant willen indienen. Meer informatie over het begeleidingsaanbod vindt u hier.

Beleidsprioriteiten
Met het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet is een aparte regeling uitgewerkt voor vijf kunststeden: Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. De Vlaamse Regering heeft voor deze steden vier beleidsprioriteiten 'cultureel erfgoed' geformuleerd. Als deze kunststeden met deze beleidsprioriteiten aan de slag willen gaan, kunnen zij hiervoor middelen krijgen vanuit Vlaanderen. Hiervoor moeten zij geen aparte aanvraag indienen; via hun meerjarenplan kunnen zij op de beleidsprioriteiten intekenen.

Ook voor de provincies heeft de Vlaamse Regering beleidsprioriteiten geformuleerd. Ook hier kunnen de provincies op de beleidsprioriteiten intekenen via hun meerjarenplan.

De nieuwe regeling start in 2014 en is er gekomen naar aanleiding van het Planlastendecreet.

FARO heeft ook een apart webdossier over lokaal erfgoedbeleid. Daar vindt u achtergrondinformatie over onder meer het Planlastendecreet, intergemeentelijke samenwerking en een overzicht van enkele relevantie publicaties en websites.

Muzikanten (c) FARO, Bart Van der MoerenCultureel-erfgoedcellen: werking en historiek
De eerste cultureel-erfgoedconvenants werden in 2000 afgesloten met de grote kunststeden Antwerpen, Gent en Brugge. Vandaag zijn er liefst 22 convenants afgesloten met een stad, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, of voor het Brussels hoofdstedelijk gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Een overzicht van de werking van de bijhorende erfgoedcellen vind je op de portaalsite.

Meer weten?


© Foto's: FARO, Bart Van der Moeren