Lokale coördinatoren

In heel wat gemeenten, steden en regio’s is hij of zij actief: de lokale coördinator! De lokale coördinator speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van Erfgoeddag. Hij of zij motiveert lokale (erfgoed)verenigingen tot deelname, bevordert en stimuleert het overleg en de samenwerking tussen erfgoedzorgers en stroomlijnt het lokale programma.

Is er geen lokale coördinator in je buurt of je hebt geen toegang tot het internet? Geen nood. De coördinatie Erfgoeddag helpt je graag verder.

Wil je je aanmelden als lokale coördinator voor Erfgoeddag 2017?

Dat kan! Vul dit formulier in. Bedankt alvast voor je aanmelding. Samen maken we er een mooie Erfgoeddag van! 

Wat kan de taak van een lokale coördinator zijn?

  • De lokale coördinator stimuleert verenigingen tot samenwerking: Over de instellingsgrenzen heen om samen een activiteit of project te realiseren, samenwerken genereert meer middelen, kennis en expertise. Door de handen in elkaar te slaan kan men samen meer verwezenlijken en medewerkers efficiënter inzetten. Daarnaast vormt samenwerking vaak een inspiratiebron. Meer mensen weten meer dan minder…
  • De lokale coördinator kan een netwerk uitbouwen dat ook bij andere activiteiten bijzonder nuttig blijkt. Hij gaat zelf op zoek naar interessant erfgoed dat zich op soms verdoken plaatsen bevindt in instellingen of verenigingen waarvan de zorg voor cultureel erfgoed geen onderdeel uitmaakt van de kerntaak, zoals scholen, ziekenhuizen, (commerciële) bedrijven,… en nodigt deze eventueel uit voor een brainstorm.
  • De lokale coördinator stroomlijnt het lokale programma voor Erfgoeddag en zorgt voor de realisatie van een totaalprogramma. Hij kan leemtes in het programma opvullen en verschillende programma’s op mekaar afstemmen. De lokale coördinator kan zelf eigen activiteiten organiseren voor Erfgoeddag.
  • De lokale coördinator wijst de deelnemers op de criteria van de Algemene voorwaarden. Hij stimuleert de gemeentelijke deelnemende instellingen om te voldoen aan de Algemene voorwaarden die vanuit de coördinatiecel aangereikt worden. Als hier problemen opduiken, signaleert de lokale coördinator deze aan de coördinatiecel Erfgoeddag. Door middel van deze Algemene voorwaarden wordt over de kwaliteit van de activiteiten gewaakt, zorgt men ervoor dat cultureel erfgoed centraal staat en de deelnemers de activiteit gratis aanbieden.
    Als er niet aan de criteria van de algemene voorwaarden voldaan wordt, verwittigt de coördinatiecel Erfgoeddag, na het eerste kwaliteitscomité, de lokale coördinator zodat de deelnemende organisatie enkele aanpassingen kan aanbrengen. Een tweede kwaliteitscomité beslist of een activiteit al dan niet opgenomen wordt in het programma van Erfgoeddag.
  • De lokale coördinator wordt van elke inschrijving uit zijn/haar stad of gemeente automatisch via mail op de hoogte gebracht. Op deze manier kan hij/zij de inschrijvingen mee op volgen. Iedere kandidaat-deelnemer kan per post of via de website inschrijven voor Erfgoeddag. Nadien kan de lokale coördinator de inschrijvingen verder nakijken en corrigeren waar nodig.
  • De lokale coördinator promoot de Erfgoeddag in zijn/haar stad of gemeente. Hij of zij houdt de lokale pers op de hoogte van de activiteiten die tijdens de Erfgoeddag in zijn of haar regio plaatsvinden. De lokale coördinator kan een lokale folder of programmabrochure voor Erfgoeddag uitbrengen en brengt het lokale aanbod zo goed mogelijk in beeld.
  • Aan de start van de voorbereidingen van Erfgoeddag kan de lokale coördinator de plaatselijke (erfgoed)organisaties en verenigingen samenbrengen voor een gezamenlijke brainstorm en overleg.


Lokale coördinatoren kunnen bij vragen of problemen steeds terecht bij de coördinatiecel Erfgoeddag.

En wat is dan een regionale coördinator?

Erfgoedcellen nemen meestal de rol op van regionale coördinator. Deze erfgoedcellen zijn actief in verschillende gemeenten en maken het erfgoed uit de eigen stad en regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek, bevorderen de samenwerking en bouwen netwerken uit. Ze zijn dus heel goed op de hoogte van wat er reilt en zeilt in jouw streek. Wil je weten of er een erfgoedcel bij jou in de buurt is? Neem een kijkje op www.erfgoedcellen.be of neem contact met ons op.