Wie doet wat (en wanneer) met de pers?

De coördinatiecel onderhoudt de contacten met de nationale pers. Eens het volledige programma bekend is, steeds een maand voor Erfgoeddag zelf, organiseert de coördinatiecel een persconferentie, bedoeld voor de nationale media (tv, radio, internetfora, kranten en weekbladen). De maandbladen worden reeds in januari gecontacteerd. Complementair met deze werking, is het aan de organisaties – uiteraard steeds in nauw overleg met de lokale coördinator – om de lokale en regionale pers te activeren. Zowel de timing als de aanpak daarvan kan heel sterk verschillen. Lokale coördinatoren en organisaties wordt nadrukkelijk gevraagd zelf geen contact op te nemen met de nationale pers.