Wat zijn de ‘Algemene voorwaarden’ en waarvoor dienen deze?

De Algemene voorwaarden vatten de doelstellingen en de werkwijze van Erfgoeddag in één, compact document. Je leest er over de plichten van de (kandidaat-)deelnemer, maar ook over de plichten van de coördinatiecel Erfgoeddag. Verder stipuleren de Algemene voorwaarden ook wat de geplogenheden zijn voor de communicatie en de promotie van het evenement, de procedure en de financiering. De Algemene voorwaarden zijn ook de toetssteen voor het Kwaliteitscomité, wanneer de inschrijvingen worden beoordeeld. De belangrijkste elementen voor de beoordeling zijn dat de activiteit gratis voor het publiek moet zijn, dat de voorgestelde activiteit ook meer inhoudt dan een opendeurdag en dat er bovendien een aantoonbare link is met het thema. Vanzelfsprekend moet de activiteit plaatsvinden op Erfgoeddag zelf. Activiteiten kunnen weliswaar ook na Erfgoeddag doorlopen, iets waarop in de communicatie ook geattendeerd wordt.