Wat is FARO?

FARO is het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. De coördinatiecel Erfgoeddag is in dit steunpunt ingebed om tal van redenen die congrueren met de opdracht van het steunpunt zoals die omschreven staat in het Cultureel-erfgoeddecreet. Meer info over FARO vind je op elders op deze site. Het Beleidsplan 2012-2016 legt je haarfijn uit wat FARO doet, en voor wie.