Wat is de Stuurgroep Erfgoeddag?

De Stuurgroep Erfgoeddag is een feitelijk samenwerkingsverband van de betrokken partners uit de erfgoedsector. De stuurgroep komt twee- of driemaandelijks bij elkaar en zet de inhoudelijke lijnen van het evenement uit. Alle belangrijke beslissingen op vlak van concept en communicatie van de Erfgoeddag worden door de stuurgroep genomen.