Toegankelijkheid

Met het thema ‘Zorg’ trekken we de kaart van het thema toegankelijkheid in de breedst mogelijke zin.
 
Zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt op jouw Erfgoeddagactiviteit en probeer drempels te verlagen. Onderstaande categorieën vind je terug in het inschrijvingssysteem van Erfgoeddag. Ben je niet zeker over de toegankelijkheid?
 
Neem dan zeker contact met ons op zodat de correcte informatie wordt gecommuniceerd.
 
Autismevriendelijk?
Jouw activiteit is toegankelijk voor personen met autisme. Hiervoor werd een programma uitgewerkt of werden speciale inspanningen geleverd. Denk hierbij aan ruimtes die rekening houden met geluiddempers zodat personen met autisme niet overprikkeld geraken, speciale openingsuren of een rondleiding op maat voor personen met autisme.
 
Op maat van blinde personen of slechtzienden?
Blinde personen of slechtzienden kunnen deze Erfgoeddagactiviteit bezoeken of bijwonen. Hiervoor werd een programma uitgewerkt of werden speciale inspanningen geleverd bijvoorbeeld een rondleiding op maat of met de mogelijkheid om te voelen aan de objecten.
 
Voor personen met dementie én hun mantelzorgers?
Personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen deze Erfgoeddagactiviteit bijwonen. Er werd hiervoor een bijkomende inspanning geleverd door een rondleiding op maat aan te bieden of speciale openingsuren te voorzien. Het is vaak interessant voor deze personen om een programma te voorzien waarin een op een interactie mogelijk is.
 
Voor doven of slechthorenden?
Voor dove of slechthorende personen is er een speciaal programma voorzien tijdens Erfgoeddag. Hiervoor werd een programma uitgewerkt of werden speciale inspanningen geleverd zodat personen met een andere auditieve beleving de tentoonstelling of rondleiding actief kunnen beleven. Er worden bijvoorbeeld extra gidsen aangesproken om dit te realiseren.
 
Op maat van personen met een psychische aandoening?
Voor personen met diverse psychische of emotionele gesteldheid die anders zijn dan de standaardnormen die gehanteerd worden in het voelen, denken en handelen zodat het dagelijks leven anders wordt ervaren. Zo kunnen bijvoorbeeld personen met dementie en hun mantelzorgers deze Erfgoeddagactiviteit op een aangepast tempo volgen of wordt de activiteit opengesteld op bijzondere openingsuren.
 
Op maat van personen met een verstandelijke handicap en hun begeleiders?
Er worden rondleidingen voor personen met een verstandelijke handicap voorzien en er worden tijdens Erfgoeddag gidsen met ervaring voorzien zodat deze personen zich welkom voelen tijdens de activiteit. De activiteit kan bijgewoond worden samen met de begeleider van de persoon met een handicap.
 
Hoe toegankelijk is de activiteit voor rolstoelgebruikers en kinderwagens?
- Geheel
- Gedeeltelijk
- Niet