Schrijf nu je activiteit voor Erfgoeddag 2018 in!

Zondag 22 april 2018 is het Erfgoeddag met als thema ‘Kiezen’. Wil jij je collectie en werking tijdens Erfgoeddag ook in de kijker plaatsen? Dien je activiteit dan tot en met uiterlijk 14 februari 2018 in. 

Een activiteit indienen in drie stappen:
• Log in via https://2018.erfgoeddag.be/inschrijven en creëer een nieuw wachtwoord of vraag een nieuw wachtwoord aan
• Ingelogd? Dan ga je automatisch naar https://2018.erfgoeddag.be/nieuwe/activiteit waar je je activiteit(en) kan inschrijven. Druk bij het bewerken steeds op ‘opslaan’ zodat er geen informatie verloren gaat. Ben je klaar met het indienen? Wijzig dan de status van ‘Klad’ naar ‘Klaar voor nazicht’
• Zo ontvangt je lokale coördinator de activiteit en kan hij of zij nakijken/wijzigen en de status updaten naar ‘Klaar voor nazicht FARO’. Na deze controle krijgen zowel de deelnemer als de lokale coördinator feedback om bij te schaven of het seintje dat de activiteit in orde is. 

Belangrijk!
• Alle deelnemers én lokale en of regiocoördinatoren vragen deze editie een wachtwoord aan. Deelnemers doen dit via https://2018.erfgoeddag.be/paswoord. Lokale en regiocoördinatoren doen dit via https://2018.erfgoeddag.be/user/password. Dit wachtwoord kan de komende edities hergebruikt worden.
• Promotiemateriaal bestellen kan vanaf januari. Hier krijg je nog een extra melding over. Dat wordt  midden maart bij je geleverd.
• Belangrijk is dat je activiteit beantwoordt aan de algemene voorwaarden verbonden aan Erfgoeddag.  De werkgroep Erfgoeddag komt op 7 maart samen om de speciale vermeldingen toe te kennen. Deze activiteiten krijgen meer aandacht op de website en het persdossier.

Conclusie?
Hoe sneller je inschrijft, hoe sneller je weet of je activiteit in orde is. Schrijf je activiteit dus zo snel mogelijk in!  
Ook mooi meegenomen: als deelnemer blijf je ‘eigenaar’ van jouw activiteit en tot uiterlijk 14 februari kan je dus nog details wijzigen.

Bij vragen, onduidelijkheden of problemen, kan je steeds bij de coördinatie Erfgoeddag terecht.