Limburg Kiest. De collectie verkiezingsdrukwerk van de Bibliotheek Hasselt Limburg

Voor een Erfgoeddag met als thema Kiezen dringt zich voor Bibliotheek Hasselt Limburg één keuze op: een tentoonstelling over haar collectie verkiezingsdrukwerk. 

Waaruit bestaat de collectie?

Sinds 1976 gaat de bibliotheek actief op zoek naar politiek verkiezingsdrukwerk. Aan gemeentebesturen en openbare bibliotheken in de provincie Limburg wordt gevraagd om pamfletten, foldertjes, blaadjes, brieven en soortgelijk drukwerk dat zij ontvangen bij te houden. De stukken komen terecht bij de Bibliotheek Hasselt Limburg waar een medewerker van de dienst erfgoed ze ordent, inventariseert en opbergt in zuurvrije mappen en dozen.

Onder het luik 'Erfgoed' van de bibliotheekwebsite vind je de inventarissen terug van de verkiezingen voor de gemeenteraad, de provincieraad, het Vlaams Parlement, de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. De collectie verkiezingsdrukwerk telt ondertussen ongeveer 24.000 stukken en geeft een mooi beeld van het politieke leven in de provincie sinds 1976. Alle partijen zijn vertegenwoordigd met hun kopmannen maar ook met hun vele lokale kandidaten. De opmaak van de stukken weerspiegelt bovendien ook de vooruitgang van de druktechniek en het grafisch ontwerp. 

Werk van velen

De tentoonstelling maakt een weloverwogen keuze tussen reproducties en originele stukken, afkomstig uit de hele provincie Limburg en met aandacht voor alle politieke strekkingen. Om het drukwerk voor iedereen herkenbaar te houden beperkt de bibliotheek zich tot de verkiezingen voor de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams parlement en het Europees parlement. Hoewel het merendeel van het drukwerk van na 1976 dateert, is er ook aandacht voor oudere stukken.

De tentoonstelling is het werk van velen. Het diensthoofd erfgoed zet de lijnen uit voor de selectie en schrijft de teksten, een jobstudent geschiedenis maakt de selectie van de stukken, de medewerker scannen maakt reproducties van het drukwerk, de collega van de dienst communicatie zorgt voor de afdrukken, verzorgt de opmaak van de tekstborden en bijschriften en redigeert de teksten voor de verschillende communicatiemedia. Een medewerker boekverzorging zorgt voor de afdruk van de bijschriften en een personeelslid van de poetsdienst voor zuivere toonkasten. Ten slotte plaatst het diensthoofd erfgoed de stukken in de kasten.

Blik van herkenning

Wie de afgelopen jaren het politieke leven enigszins gevolgd heeft, loopt vaak met een blik van herkenning in de tentoonstelling rond. Je krijgt een rijkgeschakeerd beeld van de politieke strijd in Limburg tijdens de laatste decennia. En je beseft dat een 'onbeduidend' verkiezingsblaadje toch een waardevolle bron kan zijn voor onze kennis van het verleden.

De tentoonstelling eindigt bovendien met een oproep. Want ook jij kan je bijdrage leveren aan het up-to-date van de rijke collectie verkiezingsdrukwerk. Hoe? Door het verkiezingsdrukwerk dat in je brievenbus terechtkomt bij te houden en te bezorgen aan de Bibliotheek Hasselt Limburg. Zo werk ook jij op een actieve manier mee aan een waardevolle erfgoedcollectie die ook toekomende generaties kan boeien. Als dat niet mooi is!

__

Zin gekregen om deze activiteit te bezoeken? Voeg ze dan zeker toe aan jouw persoonlijk programma.