Kiezen in het Vlaams Parlement

Het thema van Erfgoeddag 2018 zit het Vlaams Parlement, dat sinds 1995 rechtstreeks wordt verkozen, in het bloed. Deelnemen aan Erfgoeddag was dan ook een voor de hand liggende optie.

Het Vlaams Parlement is het democratische hart van Vlaanderen. Volgend jaar, op 26 mei 2019, trekt Vlaanderen naar de stembus voor de verkiezing van 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers. Maar ook zonder nakende verkiezingen blijft het maken van keuzes een rode draad in de werking van het Vlaams Parlement. De volksvertegenwoordigers maken immers doorlopend keuzes die een grote impact hebben op het dagelijks leven van de Vlamingen.

Gedroomd aanknopingspunt

Het thema 'Kiezen' was voor het Vlaams Parlement een uitgelezen kans om dat verhaal en de parlementaire werking te tonen aan het publiek. Want kiezen is een voorrecht: door te mogen kiezen, bepaal je immers zelf wie jou mag vertegenwoordigen. Via een tentoonstelling, een reeks films en een geleid bezoek aan de Koepelzaal krijg je een goed beeld van de werking van het Vlaams Parlement.

Open huis

Ook na Erfgoeddag blijft het Vlaams Parlement een 'open huis', waar iedereen die dat wil een parlementaire vergadering kan bijwonen. De vergaderingen kunnen bovendien via livestream of opnames (her)bekeken worden. Het hele jaar door vinden er rondleidingen plaats. Als democratisch verkozen bestuur is het immers de plicht van het Vlaams Parlement om verantwoording af te leggen aan zijn kiezers.

---

Zin om op Erfgoeddag naar het Vlaams Parlement te trekken? Neem dan deze activiteit zeker op in jouw persoonlijke programma.