Erfgoedcentrum Ename en transitdepot open voor publiek

In het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 krijgen de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een regierol en middelen toebedeeld voor een regionaal depotbeleid. Doel is tegemoet te komen aan de noden van het cultureel erfgoed dat aanwezig is op hun grondgebied. Van de provincies en de VGC wordt verwacht dat ze een depotwerking opzetten in overleg met de lokale besturen en de cultureel-erfgoedorganisaties, en op basis van de omgevingsanalyse oplossingen zoeken en prioriteiten afbakenen.

Hoe een efficiënt en structureel antwoord bieden op de verzuchting van regionale en lokale musea, archeologische collecties en kerkfabrieken, die te weinig mogelijkheden en middelen hebben om een depotruimte naar hedendaagse normen uit te bouwen, stond al langer op hun agenda. Vanaf 2002 werden onderzoeksprojecten uitbesteed, die de wenselijkheid en haalbaarheid  van een bovenlokale, centraliserende depotwerking in kaart moeten brengen. Tien jaar later hebben alle provincies depotconsulenten in stelling gebracht om deze beleidsintenties, gesteund door het Vlaamse Cultureel-erfgoeddecreet, tot uitvoering te brengen.

Met de opening van het provinciaal Erfgoedcentrum in Ename in het weekend van 11-12 februari krijgt dit depotbeleid nu ook concreet gestalte en publieke zichtbaarheid. De provincie spreekt zelf van "het kloppend hart van het depotbeleid". Het Erfgoedcentrum herbergt naast een foyer vol kunst, ruimte voor workshops en een erfgoedcafé immers een proefproject archeologiedepot én het transitdepot voor cultureel erfgoed. In dit depot kunnen zowel musea, kerkfabrieken, heemkundige kringen als archieven tijdelijk terecht, bijvoorbeeld bij een verbouwing of ramp. Ook gemeenten zonder een (inter)gemeentelijke archeologische dienst/depot kunnen er archeologische vondsten met bijhorende vondstenarchieven onderbrengen. Het transitdepot is uitgerust met de nodige infrastructuur voor registratie, verpakking, reiniging, ontsmettings- en/of conserverende behandelingen en berging van objecten en archieven.

Nog tot en met 24 juni loopt in het Erfgoedcentrum de eerste tentoonstelling: 'AfgeSTOFt', over textiel in Oost-Vlaanderen, vroeger en nu. Men kan er kennismaken met het productieproces van grondstof tot stof, de productiecentra in de provincie, een aantal echte topstukken uit het erfgoed, onverwachte toepassingen van hedendaags textiel en technieken om het verslijten van textiel tegen te gaan.

Meer info: website Provinciaal Erfgoedcentrum.