Zeker lezen!

Erfgoeddag is een dankbare aanleiding om een duurzame samenwerking op te starten met organisaties uit andere sectoren. Samenwerking ligt voor de hand: talrijke organisaties bereiken een achterban die voor vele erfgoedorganisaties (nog) onbereikbaar was.

Cruciaal hierin is het creëren van betrokkenheid, het waarderen van de expertise van deze organisaties en het zoeken naar een win-win-uitkomst. Verschillende rapporten geven alvast een voorzet om te communiceren en samen te werken met deze groepen. Verder zijn er zowel op Vlaams als op lokaal niveau interessante netwerken te detecteren die ingezet kunnen worden bij het werken aan erfgoedparticipatie voor en door groepen die tot nog toe buiten beeld bleven.

Makelaardij

Samenwerken: graag, maar hoe? Hoe bouw je in de praktijk bruggen tussen erfgoed en samenleving? Hoe laat je mensen met heel veel verschillende invalshoeken samenwerken aan een dynamisch erfgoed? En in welke mate kunnen sociaal-agogische praktijken hierbij een inspiratiebron zijn? Deze vragen vormden het uitgangspunt voor de recente publicatie Makelaardij in erfgoed. Praktijkkennis voor bruggenbouwers, een boekje over een praktijk die de auteurs ‘makelaardij’ hebben gedoopt.

In dit boekje vind je een scala aan stemmen uit de makelaarspraktijk, bijeengebracht rond een visietekst. Deze visietekst bezorgden de auteurs via de formule van een kettingbrief aan een aantal lezers binnen en buiten het erfgoedveld. Hun reacties op de tekst en op elkaar werden gebundeld. Verder wordt de makelaarspraktijk uitgediept in een brede reeks interviews met medewerkers van verschillende musea, archieven, het onderwijs, erfgoedcellen en -fora, het cultuurbeleid, de sociaal-artistieke sector en de kunstensector. En omdat makelen vooral een kwestie van doen is, brachten de auteurs ook vijftien inspirerende beelden samen. Warm aanbevolen lectuur dus! Je vindt alle info over deze (gratis) publicatie op www.faronet.be/publicaties of via +32 (0)2 213 10 60.