Wat is Erfgoeddag?

Erfgoeddag is een heel bijzondere dag. Elke eerste zondag na de paasvakantie wordt het land wakker in een collectieve erfgoedroes. In 2016 is Erfgoeddag toe aan de zestiende editie. Erfgoeddag vindt dan plaats op zondag 24 april met als jaarthema deze keer 'Rituelen'. 

Het is door zijn aanpak, publieksbereik en innovatieve rol en – vooral – dankzij de inzet van velen doorheen de jaren uitgegroeid als een van de toonaangevende erfgoedevenementen van ons land. Erfgoeddag is een sensibiliseringsactie rond cultureel erfgoed voor publiek, sector, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel.

  • Erfgoeddag streeft ernaar dat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve en zinvolle manier omgaat met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving. Het cultureel erfgoed mag worden ontdekt als iets waardevols, dat dicht bij ieder van ons staat.
  • Alle initiatieven zijn erop gericht om het cultureel erfgoed inzichtelijk te maken en op die manier een omslag te realiseren in de publieke perceptie en benadering van erfgoed.
  • Erfgoeddag heeft anderzijds ook de bedoeling om de sector zelf zo goed mogelijk te laten samenwerken, innoverende impulsen te cultiveren en de eigen activiteiten in een hedendaags erfgoedperspectief te plaatsen.
  • Ook wil Erfgoeddag de reflectie over erfgoedontsluiting, publiekswerking en duurzaamheid stimuleren.
  • Erfgoeddag focust op het roerend (voorwerpen) en immaterieel (verhalen, technieken en vaardigheden) cultureel erfgoed en onderscheidt zich zo van de Open Monumentendag, die zich op het onroerend erfgoed toespitst.

Erfgoeddag is een jaarlijks terugkerend evenement dat steeds op de eerste zondag na de paasvakantie wordt georganiseerd. Erfgoeddag is gratis voor het publiek en is toegankelijk tussen 10 en 18.00 uur.

Erfgoeddag is een van de grote publieksmomenten voor erfgoed. Dit houdt in dat de ambitie best groot mag zijn. Deelname aan Erfgoeddag impliceert dat organisaties een extra en aantoonbare inspanning leveren om dit erfgoed te ontsluiten. De ‘deuren opengooien’ is in deze slechts een begin, en allerminst een eindpunt.

Een ‘kwaliteitscomité’ waakt sinds de editie van 2006 over de inzendingen en stuurt bij waar nodig. Deze formule werd gewijzigd in 2016 want toen werd de Werkgroep Erfgoeddag in het leven geroepen. De toetssteen van de Werkgroep Erfgoeddag zijn de algemene voorwaarden, waarmee deelnemers bij inschrijving zich akkoord dienen te verklaren. De Coördinatie Erfgoeddag biedt steeds een luisterend oor voor organisatorische en inhoudelijke moeilijkheden: kandidaat-deelnemers kunnen er terecht met al hun vragen en opmerkingen. De Coördinatie probeert hierop in de mate van het mogelijke een antwoord te bieden. De inbedding van de Coördinatie in FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed staat garant voor een goede inhoudelijke begeleiding.

Erfgoeddag wordt jaarlijks op poten gezet door de verenigde musea, archieven, kerkfabrieken, documentatiecentra, bewaarbibliotheken, erfgoedcellen, volkscultuurorganisaties,... maar ook culturele verenigingen, bibliotheken, jeugdbewegingen, academies, en andere scholen. Elk jaar levert Erfgoeddag dan ook een fantastisch, rijk en verscheiden aanbod op.