Geschiedenis van erfgoeddag

We schrijven 2001. Toen vond het eerste Erfgoedweekend plaats in april van dat jaar. Op zaterdag organiseerde men een Archievendag, ’s anderendaags gevolgd door een (reeds bestaande) Museumdag. De coördinatie was in handen van de Vlaamse Museumvereniging (VMV).

Tijdens de tweede editie van het evenement in 2002 werd al het cultureel erfgoed (dus bijvoorbeeld ook volkscultuur), waar en onder welke vorm het zich ook bevond, aan het publiek gepresenteerd. Het thema ‘Verzamelen, verzamelaars, verzamelingen’ was een uitstekende manier om deze doelstelling te bereiken.

In 2003 vond het eerste Erfgoedweekend plaats op 26 en 27 april en had als thema Op Reis! In 2004 werden de krachten gebundeld in een Erfgoeddag en werden de activiteiten op zondag geconcentreerd. De Erfgoeddag in 2004 stond in het teken van ’t Zit in de Familie. In 2005 zocht het evenement de dreiging op met als thema Gevaar in erfgoed, erfgoed in gevaar! In 2006 was het thema In kleur. 2007 voer onder de vlag Niet te schatten! In 2008 keek men met Wordt verwacht: naar het toekomstdenken... in het verleden. Het jaar nadien, in 2009, vlooiden de deelnemers met Uit vriendschap!? uit hoe men dacht (en denkt) over vriendschap. 

Op zondag 25 april 2010 draaide Erfgoeddag rond de essentiële vraag: wat is echt, wat is vals en wie kun je geloven? Waren onze voorouders wel altijd zo zuiver op de graat? Zo'n 600 activiteiten hielden onder de roepnaam FAKE? de enige, echte Waarheid over 'het' verleden tegen het licht... En de editie die daarna kwam, 'Armoe troef', bekeek hoe in het verleden de perceptie, beoordeling en beleving van armoede was. Op zondag 1 mei 2011 was het alleszins géén Armoe troef.

In 2012 ging het met Erfgoeddag de heroïsche toer op. 'Helden' luidde de korte slogan. Op zondag 22 april 2012 werd een record aantal activiteiten georganiseerd. Op zondag 21 april 2013 focuste Erfgoeddag met het thema 'Stop de tijd!' op het (vaak) onzichtbare werk achter de schermen van erfgoedinstellingen en - verenigingen. 

En op zondag 27 april 2014 was het thema Grenzeloos, waarin bezoekers onder andere antwoorden kregen op waarom instellingen bepaalde objecten wel of niet laten zien. Verder stond deze Erfgoeddag ook in het teken van 50 jaar migratie, collectiemobiliteit, douane, kermis- en circuserfgoed.

Het thema van Erfgoeddag 2015 is Erf. In 2016 stond Erfgoeddag helemaal in teken van Rituelen. Iedereen koestert wel een paar persoonlijke of publieke rituelen en deze werden in de kijker gezet op zondag 24 april tijdens Erfgoeddag. 

Het thema van Erfgoeddag 2017 is Zorg en vindt plaats op zondag 23 april.