Werkbezoek Rotterdam 14 en 15 november 2007

Trainingsdag voor Museumconsulenten Nederland en Vlaanderen, 14 november 2007, Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam

Meeting met de werkgroep, 15 november 2007, Architectuurinstituut Rotterdam

Tijdens de Trainingsdag gaf Nick Poole toelichting over de filosofie en de aanpak van SPECTRUM, organisch ontstaan en gegroeid vanuit de musea zelf. Poole benadrukte het belang van interactie maar wees er ook op dat de implementatie en training een proces is op lange termijn. Engeland is immers al meer dan tien jaar actief bezig met SPECTRUM-training. Mensen moeten gesensibiliseerd worden, het is een attitudekwestie. SPECTRUM kan niet opgelegd worden van buitenaf als een standaard, maar moet gezien worden als een instrument van verbetering in de dagelijkse werking van het museum.

Heather Lomas gaf heel praktische training op basis van haar aanpak in Engeland, met een bevraging van de trainingsmedewerkers over 'wat is documentatie?', checklists voor de implementatie in musea, factsheets, Facts&Artefactsmagazine (goede compilatie van Spectrum), discussiepunten en tot slot een verwijzing naar www.collectionlinks.org.uk.

spectrum