Teksten schrijven? Een fluitje van een cent!

Foto: CC0

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Toch? Maar van zodra we de pen ter hand nemen om u of een andere persoon te berichten over deze of gene gebeurtenis, dan gebeurt er – zeer ongemerkt en als vanzelf, als in: ‘automatisch’ – iets merkwaardigs, dat zich manifesteert in de schrijfattitude van de auteur van de pennenvrucht waarover sprake in het begin van deze zin – als u zich dat nog voor de geest kunt halen, in deze meanderende stroom van zichzelf uitkristalliserende taalkundige constructies-met-handvatten. Pardon?

Uiteraard was de vorige zin een voorbeeld van hoe het vooral niet moet. Veel mensen verstarren als ze iets moeten schrijven. Ze vertonen uitstelgedrag of drukken zich plotseling wollig uit, gebruiken veel en moeilijke woorden en rijgen de ene bijzin na de andere aan elkaar. Het resultaat is een woorden- en zinnenbrij die zelfs de meest volhardende lezer afschrikt. 

Maar: het goede nieuws is dat u kan leren schrijven! Want schrijven is ook (en vooral) een kwestie van techniek. We hebben het dan niet over grammaticaal correcte constructies, maar over vlot leesbare, heerlijk heldere zinnen die samen een tekst vormen en uw lezer aansporen om iets te doen. Naar uw tentoonstelling of locatie komen bijvoorbeeld. Of meer informatie opvragen. Hij of zij voelt zich aangesproken, en wil meer te weten komen over uw project of plannen. Dat wilt u toch ook? 

Erfgoed in de praktijk

Tussen 25 maart en 23 april kunt u op verschillende locaties in Vlaanderen deelnemen aan een korte cursus boordevol schrijftips. Bovendien steekt u ook zelf de handen uit de mouwen. Hoe? U gaat aan de slag met uw eigen tekstmateriaal, en dat van anderen. Want leren schrijven doet u … al doende.

Deze cursussen zijn een organisatie van Erfgoed in de Praktijk, het gezamenlijke vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, Stichting Open Kerken en het Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend en Nacht van de Geschiedenis) organiseren deze partners sinds een paar jaar laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten.

Praktische info

  • Maandag 25 maart 2019: Den Wolsack, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
  • Woensdag 27 maart 2019: Bibliotheek Beernem (Marichalzaal C), Marichalstraat 1, 8730 Beernem
  • Maandag 1 april 2019: Kantoorgebouw Davidsfonds, Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven 
  • Dinsdag 2 april 2019: De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad
  • Dinsdag 23 april 2019: SteM (Stedelijke musea Sint-Niklaas), Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas. Die dag treedt Stijn Meuris op in de grote zaal van het SteM. Deelnemers aan de vorming zijn achteraf welkom voor een drankje. Wegens dit optreden, is het aan te raden om met de trein te komen want de parking zal die avond goed gevuld zijn. 

De vorming start telkens om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De inhoud van elke vorming is dezelfde, enkel de locatie wisselt.

Inschrijven is verplicht en kan online tot drie dagen voor de workshop(s). Deelnemen kost 5 euro per vormingsavond. Tijdens de vorming ontvangt u cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE95 7370 4813 2958 met als vermelding ‘teksten schrijven + naam deelnemer’.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Daphné Maes op daphne.maes@historiesvzw.be of op 015 20 51 74.

Over de lesgever 

Roel Daenen (°1974) studeerde geschiedenis aan de UGent en de Universidade nova de Lisboa. Hij heeft een grote voorliefde voor literatuur en taal, en strips in het bijzonder. Roel werkt als manager communicatie, pers en partnership voor FARO en is hoofdredacteur van twee bladen: faro | tijdschrift over cultureel erfgoed en Stripgids. Daarnaast schrijft hij voor een aantal andere bladen en kranten en geeft hij ook geregeld les. Heerlijk heldere taal is een van zijn stokpaardjes.

Foto: CC0

tine vandezande