Online infosessie over crowdfunding

Erfgoed in de praktijk

In het kader van de coronamaatregelen wordt de infosessie Crowdfunding: zorg ervoor dat het publiek investeert in je erfgoedproject van woensdag 25 maart omgevormd tot een online vorming. Onderaan dit bericht leest u de praktische informatie.

Crowdfunding?

Crowdfunding – letterlijk ‘fondsen (funding) zoeken via het publiek (crowd)’ of publieksfinanciering is vandaag een laagdrempelige en participatieve manier om allerlei projecten financieel mogelijk te maken. Bovendien gaat het daarbij over meer dan alleen geld verzamelen: crowdfunding kan er namelijk ook voor zorgen dat het publiek zich nauwer betrokken voelt bij uw erfgoed. Een ‘win-win’ dus. Maar hoe begint u eraan? Welke projecten hebben kans op slagen? En wat zijn de eventuele nadelen? 

Deze infosessie is bedoeld voor erfgoedorganisaties en vrijwilligers die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Online sessie

Tijdens deze informatiesessie krijgt u duiding over crowdfunding, gespekt met voorbeelden uit de erfgoedsector. Vervolgens gaat u zelf aan de slag en vertrekt u met concrete ideeën om een eigen campagne op te starten. Uit de voorstellen worden een aantal voorbeeldprojecten geselecteerd. Zij krijgen verdere begeleiding bij hun project via twee workshops en begeleiding op maat. 

Wie reeds ingeschreven was, krijgt voorrang, maar er zijn ook nog extra plaatsen beschikbaar voor deze online vorming via Google Hang Out. Wie inschrijft, ontvangt een link die geactiveerd wordt bij het begin van de vorming. De omstandigheden geven ons de kans om deze nieuwe mogelijkheden van online vorming te verkennen. We hopen dat u samen met ons deze weg wilt opgaan! Wacht niet te lang, want er kunnen maximaal 40 deelnemers deelnemen.

Praktisch

  • De online infosessie vindt plaats op 25 maart van 19.00 tot 22.00 uur.
  • Lesgever: Frederik Lamote en Charlotte Brandsma van Growfunding.
  • Inschrijven kan via deze link op de website van Histories. Het inschrijvingsgeld per info- of workshopsessie bedraagt 5 euro.

Voor dit project werkt Erfgoed in de praktijk samen met Growfunding. Dit is een platform dat sociale crowdfundingprojecten begeleidt en vormingen aanbiedt. 

Erfgoed in de praktijk

Erfgoed in de praktijk is het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, CRKC-PARCUM en Davidsfonds.  In het kader van  evenementen zoals Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend, Nacht van de Geschiedenis … organiseren deze partners onder de vlag 'Erfgoed in de praktijk' laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van deze erfgoedevenementen.

Het gezamenlijk erfgoedcrowdfundingsplatform van Erfgoed in de praktijk en Growfunding wordt deze keer mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera.

Voorbeeld uit de praktijk

Momenteel wordt er een crowdfundingactie georganiseerd rond het kinderharnas van Karel V. Dit harnas bevindt zich momenteel in het Kunsthistorisches Museum in Wenen en Museum Hof van Busleyden zou het graag tonen tijdens de tentoonstelling Kinderen van de Renaissance. Om dat te kunnen doen, moet er eerst een nieuwe mannequin gemaakt worden. En dat kost geld! Via een ludieke crowdfundingactie wil het museum middelen ophalen. Hen steunen kan via de crowdfundpagina

tine vandezande