Je ziet altijd meer

Anna Boch, Bretoense Kust (c. 1901). Collectie Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel. Georges Jansoone (JoJan) via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Drie partners, het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel en Wablieft slaan de handen in elkaar en presenteren u Je ziet altijd meer, een kunstpublicatie op maat van volwassenen die moeite hebben met lezen. 

Het boek leidt u aan de hand van zeventien kunstwerken uit de collectie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel door de wereld van de kunst, van de 14e eeuw tot nu. Eerder dan louter kunsthistorische informatie te geven, richten de teksten zich op het beschrijven van thema’s die uit het leven gegrepen zijn. De teksten stimuleren ook om het beeld visueel te verkennen. En da's niet toevallig, want voor mensen die worstelen met woorden en zinnen vormen beelden een rijke bron.

Het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer wil volwassenen waarvoor lezen geen evidentie is zoveel mogelijk aan het lezen zetten en laten participeren aan het sociale en culturele leven. Isabel Kennis van CBE Brusselleer: “We nemen met onze cursisten al vele jaren deel aan rondleidingen in de KMSKB, door de dienst publieksbemiddeling van dit museum georganiseerd onder de noemer Museum op maat. Dit project wil ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht handicap, cultuur, taal of welke beperking dan ook een gelijke kans krijgt om op een persoonlijke of aangepaste manier het museum te bezoeken. Deze gemeenschappelijke doelen waren een ideaal startpunt voor een samenwerking van ruim twee jaar.”

Je ziet altijd meer combineert beelden met toegankelijke teksten, geschreven in een eenvoudige maar allesbehalve simplistische taal. Die combinatie biedt de cursisten het voordeel dat taal en beeld elkaar ondersteunen. Isabel: “Een boek over kunst geschreven in eenvoudige taal bestaat nog niet voor volwassenen. In de musea komt er op deze manier hopelijk ook meer aandacht voor het gebruik van toegankelijk geschreven taal.”

Bij het boek hoort ook een educatief dossier, bedoeld voor lesgevers uit de basiseducatie en CVO’s. In het educatief dossier vinden zij bij elk kunstwerk een aantal vragen, allerlei oefeningen en vier uitgewerkte lesvoorbereidingen.

Meer info

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u terecht bij isabel.kennis@brusselleer.be of rein.callewaert@brusselleer.be. Het boek Je ziet altijd meer bestellen kan via deze link.

Foto: Anna Boch, Bretoense Kust (c. 1901). Collectie Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel. Georges Jansoone (JoJan) via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

tine vandezande