Doe mee aan de Dag van de Trage Weg 2020

Campagnebeeld Dag van de Trage weg zonder tekst

Tijdens de Dag van de Trage Weg op 17 en 18 oktober zetten honderden wandelaars, fietsers en ruiters hun favoriete wegjes, gewaardeerde paden en populaire trajecten in de kijker. Tegelijk benadrukken organisatoren en deelnemers het belang van veilige en aangename trage wegen voor iedereen. Is uw erfgoedorganisatie dit jaar ook van de partij?

Erfgoed met diepe roots

Bijna alle trage wegen hebben historische roots. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels klimt zelfs op tot in de Romeinse tijd. Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere doorgangen voor landbouwers (karrensporen), van wegen die werden gebruikt om boten voort te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) of van verdwenen trein- en tramverbindingen. Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of streek. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan. Denk maar aan de smokkel- en molenpaadjes.

De coronacrisis toont ons nóg meer de waarde van trage wegen. Wandelen, joggen of fietsen is belangrijk voor de gezondheid. Mensen komen buiten, ontdekken ongekende paden en wegjes en hebben deugd van een eenvoudige wandeling of fietstocht.

Neem deel! 

Alle erfgoedverenigingen en -liefhebbers kunnen een activiteit organiseren in hun buurt. Het is nog afwachten welke coronamaatregelen gelden in oktober, maar in principe zijn diverse activiteiten op, langs en over trage wegen mogelijk: een verhalennamiddag, een wijk- of patrimoniumwandeling, heropening van een oude kerkwegel, plaatsing van naambordjes, verkenning van een smokkelroute, een expo ...

Laat u inspireren op www.dagvandetrageweg.be, organiseer een van de vele activiteiten in Vlaanderen en reken op ondersteuning en bekendmaking door Trage Wegen vzw. Heeft u vragen? Of heeft u ideeën voor veilige activiteiten in coronatijden? Neem dan contact op via info@dagvandetrageweg.be of telefoneer 09 331 59 26.

Foto: Campagnebeeld Dag van de Trage Weg

tine vandezande