SPECTRUM: feestelijke lancering 13 maart 2008

Op 13 maart werd de Nederlandse vertaling van het lijvige Spectrumdocument feestelijk geïntroduceerd met een voorstelling aan de Vlaamse museumgemeenschap in het auditorium van FARO. Na de verwelkoming door directeur Bert Schreurs, volgde de uiteenzetting 'Wat is Spectrum en wat nu met de implementatie?' door Griet Lebeer (zie ook pdf in bijlage) en Annette Gaalman, respectievelijk secretaris en voorzitter van de redactieraad SPECTRUM.

Vervolgens kwam Alice Grant aan het woord met 'Spectrum? It's in our veins.' Alice Grant is co-auteur van de eerste edities van het oorspronkelijke Britse moederdocument en heeft hierbij met meer dan zeventig musea in het Verenigd Koninkrijk samengewerkt.

Na deze getuigenis volgde een geanimeerd sofagesprek met Patrick Allegaert, artistiek leider van het Museum Dr. Guislain in Gent, als moderator. In de sofa zaten enkele collega's van vijf musea uit verschillende regio's, die allen in een verschillende context werken met diverse museumobjecten: Else Hartogh (Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren), Patrieck Geldhof (Wielermuseum Roeselare), Yolande Deckers (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen), Steven Kersse (Musea Stad Brugge), en Katrien Vanbrabant (Museum voor Oudere Technieken Grimbergen). Ze zijn als testmuseum van bij het begin bij het project betrokken en hebben in een eerste fase een bepaalde procedure nagelezen op de bruikbaarheid van de vertaling. Vier thema's werden aangehaald: registratie en documentatie, bruiklenen, conditiecontrole- en onderzoek, afstoting.

Nick Poole, Chief Executive van MDA (Collections Trust UK) kwam vervolgens aan de beurt met een uiteenzetting 'SPECTRUM and Collections Management.' Door het vrijgeven van de licenties voor niet commercieel gebruik en voor de vertaling van SPECTRUM heeft hij het startschot gegeven voor een bloeiende internationale samenwerking. De Nederlandse vertaling met een gelokaliseerde versie (voor wat betreft de juridische materie) voor Vlaanderen enerzijds en Nederland anderzijds is de eerste in Europa. SPECTRUM-N is een handboek geworden dat volledig toegesneden is op de Vlaamse en de Nederlandse situatie.

Dries Van den Broucke, Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, sloot de voorstelling af met een toelichting over Kwaliteitszorg in musea in het kader van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. De Administratie van de Vlaamse Gemeenschap gaf al enkele jaren geleden opdracht tot een eerste vertaling van de toen actuele versie (de 2de editie) maar het project liep vast rond de standpunten inzake het auteursrecht op SPECTRUM. Met de komst van Nick Poole als directeur van MDA in 2004 kwam daar dus verandering in en leidde dit tot een overeenkomst die exact een jaar geleden werd ondertekend door de drie partijen: LCM (Nederland), MDA (UK) en Culturele Biografie Vlaanderen (sinds 1 januari FARO).
Bert Schreurs, directeur FARO, bedankte tenslotte uitvoerig alle medewerkers en organisaties die de vertaling mee tot stand hebben gebracht, terwijl een eerste exemplaar overhandigd werd aan Nick Poole en Dries van den Broucke.

De Nederlandse vertaling van SPECTRUM is nu klaar voor gebruik en alle musea zijn hierbij van harte uitgenodigd om ermee aan de slag te gaan.

spectrum