Veldtekening Cultuureducatie: denkt u mee?

Foto: Tim Mossholder via Unsplash

Wat is nu precies cultuureducatie? Welke spelers in het culturele veld zetten zich hiervoor in? Hoe gaan ze te werk? Welke visie hebben ze en welke doelen streven ze na? Wat zijn de sterktes en zwaktes van het cultuureducatieve veld? En wat zijn de kansen en bedreigingen voor de toekomst van de cultuureducatie?

Op 21 september stellen het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de onderzoekers van het HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven) het onderzoeksrapport Cultuureducatie in de vrije tijd. Een tweede veldtekening voor. 

De onderzoekers gingen na welke gesubsidieerde cultuur-, jeugd- en mediaorganisaties aan cultuureducatie doen en wat hun beleid en visie hierop is. Deze studie is een actualisering van de eerste veldtekening cultuureducatie, voorgesteld in 2011. Misschien herinnert u zich nog wel een aantal resultaten uit die veldtekening? De bevraagde erfgoedactoren beschouwden educatie toen – véél meer dan andere culturele spelers – als een essentiële kernopdracht. Benieuwd of dat uit deze nieuwe bevraging opnieuw zo zal blijken.

De onderzoeksresultaten worden toegelicht via een webinar, meer informatie krijgt u via deze link. Op diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven. Het onderzoeksrapport zal nog voor de zomer gepubliceerd worden. We houden u op de hoogte.

Erfgoededucatie: denkt u mee?

Ook FARO zal de resultaten met aandacht bestuderen. Maar … we willen graag nog verdergaan en ze samen met u verder uitdiepen.

Hoe staat het met erfgoededucatie? In vier focusgroepen proberen we een antwoord te krijgen op deze vraag. Samen met u vertrekken we van de resultaten van de veldtekening en toetsen we ze aan uw dagdagelijkse praktijk. Daarbij gaan we in op zowel de succesfactoren als de uitdagingen binnen erfgoededucatie. De algemene bevindingen of mogelijke conclusies delen we graag met het hele erfgoedveld op het komende Groot Onderhoud op 30 november 2021.

De focusgroepen vinden plaats op volgende data, telkens van 10.00 tot 12.00 uur:

  • Archieven & Erfgoedbibliotheken: vrijdag 27 augustus 2021
  • Musea: maandag 30 augustus 2021
  • Erfgoedcellen: donderdag 2 september 2021
  • Landelijke dienstverlenende rollen: vrijdag 3 september 2021

Voorlopig voorzien we een fysieke samenkomst bij FARO in Brussel, indien de COVID-maatregelen het toelaten.

Wilt u graag, samen met enkele collega’s, uw ervaringen omtrent uw educatieve werking delen? Stuur dan snel een mailtje naar saidja.steenhuyzen@faro.be en neem deel!

FARO en onderwijs

FARO zet de komende tijd sterk in op (leerplicht)onderwijs. Dat was u misschien al opgevallen met de Dag van de Cultuureducatie op 11 maart waar FARO als organiserend partner mee de schouders onder zette. Met het thema ‘Erfgoed is’ konden we erfgoed zo sterk op de onderwijsagenda brengen.

Maar er volgt meer. Want ook ons eigen sectorevenement, het komende Groot Onderhoud op 30 november 2021 in Congres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen, staat in het teken van onderwijs. Bovendien mag u ook in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed een themanummer over onderwijs verwachten en – niet in het minst – focust ook Erfgoeddag 2022 zich helemaal op onderwijs! 

Voor meer informatie over deze trajecten erfgoed en onderwijs, contacteer: hildegarde.vangenechten@faro.be

Foto: Tim Mossholder via Unsplash

saidja steenhuyzen