Podiumerfwat? De toekomst van het podiumkunstenerfgoed

Cover Courant 102, Podiumerfwat?

"Performance’s being becomes itself through disappearance". Met deze uitspraak van Peggy Phelan, een van de founding mothers van ‘Performance Studies’,  trapt het jongste themanummer van Courant over podiumkunsten en erfgoed af. Het vluchtige en efemere karakter van de podiumkunsten lijken op het eerste gezicht haaks te staan op cultureel erfgoed, waarbij de ordewoorden bewaring, conservatie en borging zijn. Wat rest er, als het doek valt?

In dit nummer komen genoeg dwarsverbanden tussen beide sectoren aan het licht. De podiumkunsten zijn erbij gebaat om zoveel mogelijk van hun werking te (laten) documenteren en archiveren, voor later gebruik, voor ontsluiting naar het publiek, voor een tweede leven voor datzelfde of voor een nieuw publiek, voor toekomstige hernemingen en adaptaties, publicaties als dwarsdoorsneden of momentopnames van werkprocessen, of simpelweg voor het nageslacht. Bovendien bestaat er een documentatieplicht.

Maar hoe doe je dat het best, documenteren, archiveren, ontsluiten? VTi en Het Firmament, mede-initiatiefnemer van dit nummer, geven voorbeelden vanuit hun werking, net als Theater Instituut Nederland. Een rondetafel met deelnemers uit de cultureel-erfgoedsector buigt zich eveneens over deze kwestie, met een speciaal oog voor de situatie van de podiumkunsten.

Samen met onze collega’s van het VTi nodigen wij u uit deze Courant te verkennen en meer over dit curieuze ‘huwelijk’ tussen podiumkunsten en erfgoed te weten te komen. Met verder nog speciale aandacht voor Toneelstof – dat op het (gisteren van start gegane) Theaterfestival 2012 een expo heeft. Ook FARO werkte aan dit project mee, i.k.v. Archipel.

Bestel deze gratis publicatie. U kunt deze editie ook online lezen.

Bron: website VTi

Roel Daenen