Hic et Nunc: nieuwe, veelstemmige website over de oudheid in ons leven

T-shirt © Patrick De Rynck

Wat heeft Star Wars met Vergilius? En wat doet de Griekse filosoof Diogenes in het huidige China? Wat hebben de mannen van Iron Maiden met Alexander de Grote? En wat heeft Abba met Kassandra? En Hans Bourlon met Icarus? Vindt u Pompeii in het huidige Marokko? Is vegetarisme antiek geïnspireerd? In vijftig bijdragen geeft de lanceerversie van Hic et Nunc vanaf 17 september een antwoord op deze en andere vragen. Het is nog maar een begin.

Het uitgangspunt van Hic et Nunc is kristalhelder: vertrekken van de wereld zoals hij nu is. Van de actualiteit zelfs. En dan blijkt dat die wereld van ons nauw verweven blijft met de oudheid. Voor wie het ziet. Hic et Nunc reikt als het ware een tweede paar ogen en oren aan.

Groepswerk

Hic et Nunc is een idee en een initiatief van classicus Patrick De Rynck. Maar niet alleen van hem. Voor de lanceerversie van de website leverden een groot aantal schrijvers, academici, filmkenners, filosofen … bijdragen. Het zijn niet de minsten: Tinneke Beeckman, Paul Claes, Koert Debeuf, Maarten De Pourcq, Luc Devoldere, Aline D’Haese, Leen Huet, Rashif El Kaoui, Sandra Langereis, Patrick Lateur, Sadi Maréchal, Tom Naegels, Jeroen Olyslaegers, Koen Ottenheym, David Rijser, Noémie Schellens, Koen Vacano, Toon Van Houdt en Herbert Verreth. Ook de auteur van dit blogbericht schreef een stuk. Zeiden eveneens al toe: Evelien Bracke, Dirk De Wachter, Alicja Gescinska, Carmien Michels, Anneleen van Offel …

Patrick De Rynck © Patrick De Rynck

Patrick De Rynck: "Dit project sluimert bij mij al jaren en kreeg het jongste half jaar vorm en inhoud. Wat mij daarbij het meeste opviel, was het enthousiasme waarmee auteurs ingingen op mijn vraag om mee te doen. Als het lukt, wordt dit een nieuw Vlaams-Nederlands cultureel project met veel mogelijkheden, ook niet-digitaal. Ik ben heel benieuwd. Stof en enthousiasme genoeg alvast."

"Het grootste deel van de stukken op de website staat een tijdlang open voor alle bezoekers. Een deel is alleen toegankelijk voor leden. Na een tijd gaan artikels naar De Bibliotheek, en die is toegankelijk voor leden. Het was zoeken naar een evenwicht tussen openheid en toegankelijkheid, en een model dat de dynamiek en de leefbaarheid van Hic et Nunc moet garanderen. Fair practice is voor mij erg belangrijk."

Ook voor leraren en leerlingen

Hic et Nunc richt zich ook uitdrukkelijk tot het onderwijs: de website biedt volop inspiratie voor leraren klassieke talen, geschiedenis, Nederlands, esthetica enz. Op termijn zijn er ook plannen in verband met wetenschapsgeschiedenis. In een aparte rubriek Onderwijs is er ruimte voor projecten van leerlingen en leraren die aansluiten bij de pitch van de website: de oudheid in uw leven.

Benieuwd? Ontdek de rijke inhoud op https://hic-nunc.be.

Roel Daenen