Haal meer uit de VRT

Werkt u geregeld met de VRT? Of zou u in de nabije toekomst meer uit uw relatie met de VRT willen halen? Lees dan vooral verder. In dit bericht krijgt u belangrijke informatie én een uitnodiging.

First things first dus. Afgelopen woensdag organiseerde de VRT-nieuwsdienst “een ontmoetingsavond voor woordvoerders en andere betrokkenen bij cultuur.” De aanwezigen kregen de kans “om kennis te maken met de hoofdredactie en onze medewerkers van de (nieuwe) cultuurredactie van de nieuwsdienst.”

De nieuwsdienst is immers recent verveld tot VRT NWS (spreek uit: ‘VRT news’), met een nieuwe look, een app, een nieuw logo en ook een nieuwe aanpak. Over het waarom leest u meer op de nieuwswebsite. Ook de berichtgeving over cultuur verandert. Voortaan kunt u uw nieuwsberichten naar een nieuw, centraal e-mailadres sturen: cultuur@vrtnws.be. Van daaruit wordt het, indien de inhoud van het bericht beantwoordt aan de journalistieke criteria (nieuws, maatschappelijk relevant, divers, enz.) verder verdeeld naar de meest geschikte redacteur. U kunt hier ook een overzicht downloaden wie u best benadert bij welk net. Dat veronderstelt wel dat u vooraf goed nadenkt over welke boodschap in welk net kans heeft om opgepikt te worden. Liesbet Vrieleman, de algemeen hoofdredacteur van VRT NWS en Joris Vergeyle, de nieuwe themachef cultuur, stelden de nieuwe werking voor.

Wat wilt ù met de VRT doen?

Op 17 maart verscheen in De Standaard een opiniestuk van ondergetekende met als titel 'Cultuur op de VRT: liefde moet van twee kanten komen'. Het werd mee ondertekend door vertegenwoordigers van de brede cultuursector. Bottomline was: “We willen daarom de hand uitsteken, en de VRT uitnodigen om echt met de cultuursector in dialoog te treden.” Een maand later volgde, naar aanleiding van dit stuk, een hoorzitting in het Vlaams parlement, voor de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. U vindt het uitgebreide verslag hier. Daar spraken beide partijen de wens uit om met elkaar (opnieuw) te gaan overleggen.

Later werd dan afgesproken om in het najaar een ontmoetingsmoment te organiseren tussen de cultuursector en de VRT.

De vertegenwoordigers wordt gevraagd te polsen bij hun achterban naar hun bekommernissen, wensen en noden m.b.t. hun relatie met de VRT. Het moge duidelijk wezen dat de vraagstelling verder moet gaan dan de vaak gehoorde ‘hoe krijg ik mijn tentoonstelling/voorstelling/festival/…  in de (nieuws)programma’s van de VRT?’ Het perspectief is: samenwerking in de echte zin van het woord en een duurzaam partnership. Voorbeelden van thema’s zijn: good practices (cf. samenwerking cultuursector – BBC), kindercultuur …

Dus, beste lezer:

  • Wat vindt u goede (praktijk)voorbeelden van culturele thema’s / onderwerpen op de VRT? En op andere omroepen?
  • Wat zijn de belangrijkste cultuurgerelateerde thema’s die u graag (meer) ontwikkeld wilt zien op de VRT?
  • Hoe kan u meer halen uit uw relatie met de VRT? Wat kan u doen? Wat kan de VRT doen?

Probeer uw standpunt en ideeën zo helder en bondig mogelijk te omschrijven. Bezorg tegen uiterlijk eind oktober uw vragen, noden en wensen aan Roel Daenen (roel.daenen@faro.be, 02 213 10 73). Hij speelt deze op zijn beurt door aan de VRT. Van het overleg wordt een verslag gemaakt, en dat wordt teruggekoppeld naar de verschillende deelsectoren. Het is de bedoeling om twee keer per jaar te vergaderen.

Roel Daenen