Ambachtsman of -vrouw? Schrijf dan in voor de Dag van de ambachten 2015

Dag van de Ambachten - horlogemaker

Op zondag 22 november 2015 vindt de negende editie van de ‘Dag van de Ambachten’ plaats. Dat is een nationaal evenement dat aandacht wil vragen voor (het werk van) ambachtslui. Het is een gemeenschappelijk initiatief van de federale minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s en van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Kandidaat-deelnemers kunnen zich nog tot 15 oktober 2015 aanmelden.

Volgens de organisatoren zijn er in ons land zowat 271.000 bedrijven actief in wat ze omschrijven als “de ambachtensector”. En: “Deze sector is niet meer weg te denken in het Belgisch economisch weefsel en het cultureel leven.” En het evenement kent succes. Zo openden vorig jaar zo’n  650 ambachtslieden hun deuren. Er werden toen om en bij de 70.000 bezoekers geteld.

Waarom deelnemen?

Omdat het evenement een forum biedt dat belangstelling en aandacht genereert. Deelnemers kunnen hun vak en hun creaties tonen, met demonstraties, een animatie of een begeleid bezoek aan het atelier. De organisatoren zorgen ook voor “een nationale reclamecampagne (schrijvende pers, radio, internet)."

Hoe?

Ga naar www.dagvandeambachten.be en vul er het inschrijvingsformulier in. Geen toegang tot het internet? Bel dan naar 070 22 09 99 en ontvang per fax of post de deelnemingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier.

Leestip: het onderzoeksrapport 'Virtuoos Vlaanderen! Naar een Living-Human-Treasures-programma in Vlaanderen en Brussel' levert een inhoudelijke bijdrage aan de inzet op 'baanbrekend vakmanschap' door de meerwaarde te onderzoeken van een Living-Human-Treasures-programma op maat van Vlaanderen. Living Human Treasures (LHT), gelanceerd door UNESCO in 1993, staat voor de erkenning van vakmanschap, de ondersteuning van individuele talenten en de overdracht van kennis en vaardigheden verbonden aan dit vakmanschap.

Roel Daenen