Hoge Gilderaad der Kempen heeft nieuwe Opperhoofdman

Harry_Vanderhenst

Afgelopen zondag, 24 november, verzamelden de hoofdmannen en -vrouwen van 67 handboog-, voetboog-, balansboog-, kleine kruisboog- en buksschuttersgilden uit de Kempen in de parochiezaal van Lille voor hun halfjaarlijkse vergadering. Een bijzonder agendapunt vormde de verkiezing van een nieuwe Opperhoofdman voor de Hoge Gilderaad der Kempen, in opvolging van Theo Aerts. De Raad der Hoofdmannen verkoos Harry Vanderhenst, gildebroeder van de Sint-Jorisgilde van Meerle, tot nieuwe Opperhoofdman.

Vanderhenst was de voorbije jaren reeds lid van De Wet van de Hogegilderaad in de functie van Hoofdgriffier. Hij treedt nu aan als zevende Opperhoofdman van de koepelorganisatie voor het gildeleven in de Kempen. Harry Vanderhenst volgde humaniora aan het Klein Seminarie van Hoogstraten en studeerde grafisch ontwerp aan de Hogeschool Sint-Lucas te Brussel. In het dagelijkse leven is hij ambtenaar bij de Stad Hoogstraten, waar hij de afdeling Grondgebiedszaken coördineert. Als nieuwe Opperhoofdman zal hij onder andere het beleidsplanningstraject dat de Hoge Gilderaad der Kempen momenteel doorloopt in goede banen leiden.

Rob Belemans