Sluiting dreigt voor Museum Jan Cunen

Afbeelding Museum Jan Cunen Oss

Siebe Weide, directeur van de Nederlandse Museumvereniging, wijst ons in de Museumberichten van juni op de dreigende sluiting van Museum Jan Cunen in Oss.

Weide zegt treffend: “Met de dreigende bezuiniging van Museum Jan Cunen hebben we een nieuwe ondergrens in ons land bereikt. Een gemeente die besluit haar enige museum te sluiten terwijl het goed functioneert, ook naar het oordeel van die gemeente zelf. Weinig soortgelijke steden beschikken over zo’n goed museum. In Oss is dat geen reden het te koesteren. Want het geld is op.”

In Nederland dreigt de sluiting voor een heel aantal musea. Vorige week hadden we het nog over de problemen van het Tropenmuseum in Amsterdam. Voor de lokale musea, die afhangen van de gemeente, is de situatie nog nijpender. Museum Jan Cunen illustreert dit. Opnieuw hebben we te maken met een vrij hallucinant geval.

Dit museum stond in het verleden bekend om het belang dat aan publiekswerking werd gehecht. In het boek Waar een wil is…: een onderzoek naar het huidige educatiebeleid van beeldende kunstmusea (Zie referentie FARO-bib) dat het museum uitgaf, komt dit mooi tot uiting. Het college van burgemeester en wethouders van Oss erkent de educatieve waarde van het museum en wil die behouden. Maar de collectie moet naar het depot en de villa waarin het museum huist, zal worden verkocht. Bovendien zal het personeel worden ontslagen. Onder deze voorwaarden wordt het wel erg moeilijk om een kwaliteitsvolle educatie te garanderen.

Volgens de voorjaarsnota van de gemeente wil Oss de komende vijf jaar 441.000 euro besparen op het museum. Op de gemeenteraad van 27 juni wordt deze nota voorgelegd en besproken. Museumdirecteur Nicolette Bartelink hoopt dat de gemeenteraad en de bevolking van Oss zullen reageren en er mee voor zullen zorgen dat de plannen van de gemeente worden teruggeschroefd.

Olga Van Oost