Wordt verwacht: nieuwe infrastructuur en verhalen in tal van musea

Onthaalgebouw Rubenshuis. Design: Robbrecht en Daem architecten. Foto: G2 Architectural Graphics

Het voorbije coronajaar bracht ons tegelijkertijd ellende en inspiratie. Het dwong ons een aantal 'normale' zaken op te geven of even in de koelkast te stoppen. Tegelijkertijd gaf het ons nieuwe inzichten, en soms ook nieuwe gewoontes. Dat geldt ook voor de musea in Vlaanderen: ondanks alle kopzorgen gonst het er achter de schermen van de bedrijvigheid en inspiratie.

Voor het ene museum was de voorbije periode een welgekomen adempauze om te herbronnen, voor het andere was het een tijd om in alle stilte verder te bouwen aan een work in progress. In dit blogbericht zet FARO voor u enkele vernieuwde collectiepresentaties en toekomstige plannen op een rijtje. Perspectief dus om naar uit te kijken, binnenkort én de komende jaren.

Nu al te bezoeken

Vernieuwde presentatie in STAM
In 2020 vierde het STAM zijn tiende verjaardag. Het bleek tijd voor een verjongingskuur van de vaste tentoonstelling Het verhaal van Gent. U ziet en voelt de stad groeien en van vorm veranderen. En er is een nieuwe versie van de (nog altijd even gigantische) luchtfoto. Meer info

Vernieuwde presentatie in MSK
Voor het eerst sinds 2017 wordt het volledige museumgebouw opnieuw een speelterrein voor de eigen collectie. In de vernieuwde presentatie wordt de collectie geëtaleerd in al haar diversiteit, gespreid over maar liefst veertig zalen. U ontdekt er nieuwe thema’s, monografische zalen en nooit eerder getoonde werken. Meer info.

Wordt dit jaar verwacht

Facade MoMu Nationalestraat © B-architecten

Renovatie gebouw en tentoonstellingsruimtes MoMu
Sinds april 2018 ondergaat het museum een ambitieuze verbouwing en uitbreiding. De verbeteringen aan het gerenoveerde gebouw omvatten onder andere een gevelrenovatie, een koepelrestauratie, vernieuwing van de technische installaties voor een adequaat binnenklimaat, de bouw van een extra verdieping aan het depotgebouw, nieuwe tentoonstellingsruimtes en een vernieuwde inkom. De architecturale ingrepen zijn van de hand van B-architecten. Vanaf 4 september 2021 opent het museum de deuren voor het grote publiek. Meer info

Nieuw verhaal voor Mu.Zee
In Mu.Zee was er nood aan het schrijven van een nieuw verhaal dat recht doet aan de eigenheid van het museum en de collectie. Bovendien was er behoefte aan een strakkere focus en een nieuw elan. De kiem voor dit omdenken werd gelegd in de zomermaanden: eerst werden de kelders opgeruimd, nadien volgden een aantal reflectiedagen, intern met het eigen team maar ook extern. Vanaf 1 juni 2021 wordt de eigen collectie opnieuw in de kijker gezet in een uitgepuurd gebouw en met een volledig nieuwe scenografie. Meer info

Wordt de komende jaren verwacht

Nieuw onthaalgebouw voor Rubenshuis en Rubenianum
Het Rubenshuis is uitgegroeid tot een rijke toeristische beleving op wereldschaal. De kunstenaarswoning ligt in een cluster van tuinen en gebouwen, waar ook het internationale onderzoekscentrum Rubenianum gehuisvest is. Dit samenspel van erfgoed, collectie, kennis en architectuur is uniek, maar de toename van de bezoekersaantallen - jaarlijks ongeveer 200.000 uit 30 verschillende landen - en de ontoereikende infrastructuur staan de toekomstige ambities in de weg. Daarom voorzien de stad Antwerpen en Robbrecht en Daem architecten in een nieuwe toekomstvisie die de druk op de site verlicht en de persoon van Peter Paul Rubens opnieuw centraal zet.

In een masterplan wordt een visie ontwikkeld op onthaal, beleving en werking van de site met hedendaagse bezoekersfaciliteiten, een multimediaal belevingscentrum, een museumcafé, een leeszaal en de omvangrijke bibliotheekcollectie van het Rubenianum. 

De noden krijg je niet opgelost binnen de bestaande infrastructuur. Er moest worden uitgebreid. Uit een locatieonderzoek blijkt dat de onbebouwde ruimte langs Hopland 13 de meest geschikte plaats was om die zo noodzakelijke uitbreiding te realiseren. De ruimte bevindt zich achter de tuinmuur van het huidige museum langs Hopland, tussen twee hogere gebouwen in. De tuin wordt nieuw aangelegd. De privévertrekken, Rubens schildersatelier, de verblijven voor medewerkers en leerlingen, allemaal zijn ze verbonden met de tuin. 

De opening is voorzien vanaf 2024. Meer info: Rubenshuis, klaar voor de toekomst en Nieuwe toekomstvisie met onthaalgebouw Robbrecht en Daem


Verbouwing DING
Design Museum Gent wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel onder de naam DING (Design In Gent). De vleugel komt op het braakliggend terrein aan de Drabstraat, dat tot nu toe vooral gekend was voor de monumentale wc-rol die er staat. Het nieuwe gebouw zal de bestaande gebouwen van het museum aan elkaar linken, bijkomende exporuimte creëren, maar ook plaats bieden voor debat, reflectie, publiekswerking, een shop en horeca. De nieuwe vleugel moet ook een aantal knelpunten op het vlak van toegankelijkheid en logistiek oplossen. De nieuwe vleugel betekent een forse fysieke uitbreiding van het museum met zo’n 2.000 m² bruto vloeroppervlakte op een terrein van ongeveer 372 m². Als alles vlot verloopt, zou de nieuwe vleugel tegen eind 2023 kunnen openen. Meer info

Nieuwe tentoonstellingshal BRUSK en masterplan museumsite Brugge
Vanaf 2022 wordt in de historische binnenstad van Brugge gestart met de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal en kunstsite die inzet op hedendaags cultuurbeleid. Minimaal vijf tentoonstellingen zullen er elk jaar op het programma staan, van oude tot hedendaagse kunst en cultuur. Brugge investeert de komende jaren in een indrukwekkend masterplan voor de binnenstad. Naast de bouw van BRUSK, wordt ook het hart van de museumstad aangepakt en krijgt de volledige site een make-over, ook het Groeningemuseum. Het nieuwe ‘Musea Brugge Centre for Collection Research’ of de plek voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek krijgt een waardevolle plek. De diverse gebouwen zullen nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar aanvullen: de tentoonstellingshal BRUSK, de niet-publieke ruimtes voor collectiezorg en het collectieonderzoekscentrum voor verdiepende kennis. Er wordt ook depotruimte voorzien voor de meest kwetsbare collecties die Musea Brugge beheert en tot slot komt er extra plaats voor conservatie en restauratie. Meer info

Verbouwing KMSKA
Het museum is dicht sinds 2011, een openingsdatum is nog niet gekend. Vooraleer de deuren openen, moet de klimaatinstallatie een jaar lang proefdraaien en komt er nog een mozaïekvloer ter hoogte van de ingang. Verder moeten de museumzalen nog officieel opgeleverd worden en zal de De Keyserzaal, de indrukwekkende traphal, onder handen worden genomen. Pas dan kan men met de inrichtingswerken en daarna de inhuizing van de kunst beginnen. Meer info

Nieuw masterplan Groeningeabdij
Het historisch centrum van Kortrijk wordt nieuw leven ingeblazen, met de heraanleg van de site Begijnhofpark als het sluitstuk van deze vernieuwing. De Groeningeabdij in dit park - nu streekbezoekerscentrum en belevingscentrum Kortrijk 1302 - is toe aan een herbestemming en make-over van het gebouw. Zo wil de stad de abdij herbestemmen tot een eigentijdse kunst- en tentoonstellingssite rond het brede thema van identiteit. De ontwikkeling is een belangrijk hoofdstuk in de kandidatuurstelling van Kortrijk als Culturele Hoofdstad 2030. De opening is voorzien in 2023/24. Meer info

Foto's:

  • Onthaalgebouw Rubenshuis. Design: Robbrecht en Daem architecten. Foto: G2 Architectural Graphics
  • Facade MoMu Nationalestraat © B-architecten
Monique Verelst