MAS levert bijdrage aan BelevenisTafel voor bewoners in woonzorgcentra

Foto: © Archieven Van Abbemuseum, Eindhoven. Fotograaf: Freekje Groenemans. De afbeelding is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik op deze blog.

Als eerste museum in Vlaanderen levert het MAS een bijdrage aan de 'BelevenisTafel'. Deze multitouchtafels met tal van applicaties bieden bewoners van zorginstellingen ontspanning en beleving en stimuleren het geheugen.

Met de Onvergetelijke Museumtafel stelt het MAS objecten en verhalen uit de expo Antwerpen à la carte ter beschikking. Bewoners van woonzorgcentra en hun begeleiders kunnen foto’s en filmpjes bekijken of muziek beluisteren. Aan de hand van prikkelende vragen worden ze aangemoedigd om herinneringen op te roepen. Een reeks extra tips zetten de deelnemers op weg om ook zaken te proeven of te ruiken. Zo maakt het museum zijn collectie ook voor deze doelgroep op een laagdrempelige manier toegankelijk.

Benieuwd naar hoe de tafel werkt? Meer informatie vindt u via deze link. Regionale televisiezender ATV ging kijken in Woonzorgcentrum Cadiz en sprokkelde de eerste reacties.

Mensen met dementie genieten van cultureel erfgoed

Het initiatief van het MAS toont dat deelnemen aan en genieten van cultuur, kunst en cultureel erfgoed erg belangrijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Dat geldt ook voor mensen met dementie én hun mantelzorgers.

Uit studies blijkt dat deelnemen aan activiteiten in een museum of met oude, waardevolle spullen heel wat positiefs kan teweegbrengen, zowel bij de mensen met dementie als bij de mantelzorgers. Het prikkelt de aandacht, verbetert de stemming en zorgt voor mooie momenten en gesprekken tussen mensen. Mantelzorgers op hun beurt ervaren positieve effecten, vooral in hun relatie met de persoon met dementie.

FARO berichtte hierover in talrijke blogs, artikels en publicaties. We ontwikkelden ook tal van vormingen.

Zelf aan de slag?

Logo Erfgoedwijzer

Wilt u als cultureel-erfgoedorganisatie ook aan de slag? Neem dan zeker een kijkje op de Erfgoedwijzer. Op de pagina Hoe creëert u een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers? vindt u een stappenplan met checklist. Ook de vele voorbeelden in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen kunnen inspireren. Een overzicht van het aanbod voor mensen met dementie en hun omgeving, zowel voor professionele als informele zorgverleners, vindt u op de pagina Aanbod voor ouderen / voor mensen met dementie.

De Erfgoedwijzer is er voor iedereen die als professional of vrijwilliger aan de slag is in de cultureel-erfgoedsector. Een paar muisklikken, en u bent vertrokken. De Erfgoedwijzer biedt u een schat aan informatie en inspiratie waarmee u zo aan de slag kan. Altijd, 24/24 en 7/7 en overal toegankelijk.

Ook internationaal?

DCUM, Dementia in Cultural Mediation

Dit Erasmus+ project onderzoekt wat de waarde van kunst en cultuur is om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Het project vertrekt vanuit de idee van inclusie van kwetsbare mensen, kijken door hun perspectief en bruggen bouwen tussen onze wereld en hun dagelijkse realiteit. DCUM ontwikkelt een multisensoriële toolkit over kunst en dementie, die cultuurmedewerkers kan inspireren om dementie-inclusief te werken.

Het departement Culturele Agogiek van de Vrije Universiteit Brussel en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zijn partner in het DCUM Erasmus+ project. U kunt het project volgen via hun Facebook-pagina en Twitter-account.

HERIWELL, ‘Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions’

Dit ESPON EGTC-onderzoeksproject wil bewijzen en gegevens verzamelen en ter beschikking stellen over de impact van cultureel erfgoed op het maatschappelijk welzijn. Hiervoor wil het een pan-Europese methodologie ontwikkelen en een territoriale analyse maken van de effecten van cultureel erfgoed die in verband kunnen gebracht worden met maatschappelijk welzijn.

Meer informatie over Heriwell vindt u hier.

En verder?

Gelet op de vele initiatieven in Vlaanderen, kunnen we stellen dat ook bij ons het besef leeft dat cultureel erfgoed erg belangrijk is voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Vanuit FARO bouwden we de voorbije jaren netwerken uit met zorgverleners, ondersteunden we proeftuinen en zetten we in op kennisontwikkeling en -deling. Dit droeg bij tot de bewustmaking rond het thema en het ontstaan van nieuwe initiatieven.

Ondanks de toegenomen aandacht vanuit het Vlaamse erfgoedveld voor dementie, de rol die erfgoed hierbij kan spelen en het ontstaan van een specifiek aanbod voor mensen met dementie en hun omgeving, zien we dat velen dit aanbod niet kennen of er geen gebruik van maken. Het aanbod bereikt de doelgroep nog veel te weinig. Vraag is hoe dit komt? Wij hebben hier onze ideëen over, maar horen het ook graag van u!

  • Wat zijn volgens u eventuele belemmeringen, beperkingen of andere zaken die het aanbod minder relevant, bruikbaar en inzetbaar maken voor mensen met dementie en hun zorgverleners?
  • Volstaat het aanbod niet of komt het niet voldoende tegemoet aan de noden van de zorgsector?
  • Moeten we anders communiceren?
  • Ontbreken er bepaalde spelers in onze netwerken?
  • Kent de zorgsector ons wel voldoende?
  • Moeten we meer inzetten op de zorgopleidingen?
  • ...

Bezorg ons uw feedback! En aarzel zeker niet om getuigenissen, tips, interviews of interessante projecten te signaleren aan mieke.vandoorselaer@faro.be.

Foto: © Archieven Van Abbemuseum, Eindhoven. Fotograaf: Freekje Groenemans
De afbeelding is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik op deze blog.

Mieke Van Doorselaer